MATEMATIKA

GEOMETRIJSKI PRIBOR Šifra Naziv VPC MPC
TROKUT 45 1220 Trokut za školsku ploču 45° 93,20 116,50
drveni
TROKUT 60 1221 Trokut za školsku ploču 60° 93,20 116,50
drveni
TROKUT 45 1232 Trokut za školsku ploču 45° 100,00 125,00
drveni + magnet
TROKUT 60 2959 Trokut za školsku ploču 60° 100,00 125,00
drveni + magnet
ŠESTAR ZA ŠK.PL.drven.3 vakuma 3732 Šestar za školsku ploču 225,00 281,25
drveni + 3 vakuma
2234 Šestar za školsku ploču 225,00 281,25
drveni + 3 magneta
KUTOMJER (1) 691 Kutomjer za školsku ploču 93,20 116,50
drveni
KUTOMJER (1) 2977 Kutomjer za školsku ploču 100,00 125,00
drveni + magnet
RAVNALO DRVENO 1031 Ravnalo za školsku ploču 88,00 110,00
drveno
RAVNALO DRVENO 1317 Ravnalo za školsku ploču 95,20 119,00
drveno + magnet
ormaric_za_geo_pribor 9091 Ormarić za geometrijski pribor 630,00 787,50
50x110x13 cm (bez pribora)
GEOMETRIJSKA TIJELA Šifra/Zaliha Naziv VPC MPC
756

( 1 )

Modeli geometrijskih tijela drveni 7/1 400,00 500,00
visina 140mm: kvadar, 3-strana prizma, valjak, piramida, stožac; visina 75mm: kocka, kugla
2626

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela drveni 5/1 300,00 375,00
visina 140mm: kvadar, valjak, piramida; visina 75mm: kocka, kugla
2907

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela žičani 717,60 897,00
7/1, visina 300mm: kvadar, visina 285mm:prizma, visina 270mm: valjak, visina 260mm: stožac, piramida; visina 190mm: kocka, promjer 185mm: kugla
241/SA

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena 1.290,00 1612,50
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu 1.380,00 1725,00
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK 10

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu 990,00 1237,50
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla; visina 100mm: kocka
11/SA

( 0 )

Modeli Platonovih tijela 545,00 681,25
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
11/SK

( 0 )

Modeli Platonovih tijela u kovčegu 675,00 843,75
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
240/SA

( 0 )

Modeli zatvorenih geometrijskih tijela 955,00 1193,75
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SK

( 0 )

Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u kovčegu 1.080,00 1350,00
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SB

( 0 )

Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama 1.295,00 1618,75
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SBK

( 0 )

Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama u kovčegu 1.390,00 1737,50
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
300

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 1.180,00 1475,00
5 kom – visina 150mm: stožac, valjak, kvadratna piramida; visina 100mm: kubični decimetar, kocka
302

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 1.405,00 1756,25
5 kom – visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak; visina 100mm: kocka; visina 200mm: pravokutna prizma, piramida
303

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 1.900,00 2375,00
9 kom – visina 100mm: kocka, kvadratna piramida, kvadratna prizma; visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak, tetraedar, 6-strana piramida; visina 200mm: pravokutna prizma, 4-strana piramida
304

( 0 )

Modeli Platonovih tijela s mrežama u kovčegu 1.290,00 1612,50
5 kom – kocka, oktaedar, tetraedar, ikosaedar i dodekaedar
17/SK

( 0 )

Modeli prizmi u kovčegu 1.340,00 1675,00
6 kom – visina 200mm: 3-, 4-, 5-, 6-strane prizme
245/SA

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela s presjecima 1.210,00 1512,50
6 kom – visina 200mm: pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak
245/SK

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela s presjecima u kovčegu 1.295,00 1618,75
6 kom – visina 200mm: pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak
900/SA

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima 1.585,00 1981,25
8 kom – visina 150mm: 2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida
900/SK

( 0 )

Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima u kovčegu 1.660,00 2075,00
8 kom – visina 150mm: 2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida
MODELI Šifra/Zaliha Naziv VPC MPC
Model kubičnog decimetra 36/N

( 0 )

Model kubičnog decimetra 259,20 324,00
kocka koja se sastoji od: 9 kvadrata, 9 štapića i 10 kockica, stranice: 100mm
MODEL POVRŠINE KRUGA 4

( 0 )

Model površine kruga 445,00 556,25
izračunavanje površine kruga
37

( 0 )

Model kuba binoma 495,00 618,75
Kocka s prikazom formule (a + b)´3, stranice: 100mm
626

( 0 )

Model trokuta s promjenjivim kutovima 540,00 675,00
demonstracijski model za zbroj kuteva u trokutu
WM01

( 0 )

Model trigonometrijskih funkcija 1.205,00 1506,25
sin, cos, tan, cot
TRIGONOMETAR 2356

( 1 )

Trigonometar 44,40 55,50
216×216 mm