KEMIJA – BRIGHT MODELI

KEMIJA – BRIGHT MODELI
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
101-1 / (2)Bright Atom BRIGHT Atom 33,00 (248,64 kn) 41,25
atomi + izotopi + ioni, u kompletu se nalazi: kutija sa poklopcem, 4 elektronska omotača na poklopcu i unutar kutije, 30 protona, 30 neutrona, 30 elektrona, instrukcije
103-1 / (0)Bright Teacher BRIGHT Teacher Atom 118,50 (892,84 kn) 148,13
strukture atoma + izotopi + ioni, svi dijelovi su magnetni što omogućava vrlo lako postavljanje i skidanje sa magnetnih školskih ploča, u kompletu se nalazi: 2 atomske jezgre, 8 elektronskih omotača, 20 protona, 20 neutrona, 20 elektrona, ploča za spremanje.
104-1 / (2) BRIGHT Teacher Molecule 118,50 (892,84 kn) 148,13
molekule + kemijske veze, svi dijelovi su magnetni. U kompletu se nalazi: 90 atoma ( savitljivih, promjera 8 cm i debljine 1 mm ) u različitim bojama i 50 veza ( savitljive, dimenzija 6×1 cm i debljine 1 mm ). Bijeli atomi – ugljik ( 20 kom ), crni atomi – vodik ( 20 kom ), crveni atomi – kisik ( 20 kom ), plavi atomi – dušik ( 10 kom ), zeleni atomi – klor ( 10 kom ), žuti atomi – sumpor ( 10 kom )
102-1 / (0) BRIGHT Science Kit 220,50 (1.661,36 kn) 275,63
1x BRIGHT Teacher Atom + 8x BRIGHT Atom, 1x plan učenja sa zadacima.
104-2 / (0) BRIGHT Teacher Kit 199,50 (1.503,13 kn) 249,38
1x BRIGHT Teacher Atom + 1x BRIGHT Teacher Molecule
104-4 / (0) BRIGHT Classroom Kit 450,00 (3.390,53 kn) 562,50
1x BRIGHT Teacher Atom + 1x BRIGHT Teacher Molecule + 12x BRIGHT Atom