FIZIKA

PRIBOR ZA MJERENJE
Šifra Naziv VPC MPC
Cilindar graduirani 10 ml 17,20 21,50
Cilindar graduirani 100 ml 37,40 46,75
Cilindar graduirani 250 ml 49,00 61,25
Cilindar graduirani 500 ml 82,30 102,88
Cilindar graduirani 1000 ml 128,40 160,50
Čaša staklena niska 100 ml 13,10 16,38
Čaša staklena niska 150 ml 14,50 18,13
Čaša staklena niska 250 ml 16,70 20,88
Čaša staklena niska 400 ml 22,00 27,50
Čaša staklena niska 1000 ml 33,30 41,63
Dinamometar 1N 130,68 163,35
Dinamometar 2N 130,68 163,35
Dinamometar 5N 130,68 163,35
Dinamometar 10N 130,68 163,35
Dinamometar 20N 130,68 163,35
elektronički metronom Elektronički metronom 437,91 547,39
Elektronski zaporni sat 1.841,25 2.301,56
2 displeya
Instrument na postolju 0-15V 242,00 302,50
Instrument na postolju 0-1A 242,00 302,50
Konac ribarski 8,90 11,13
3m
Krojački metar 16,50 20,63
Mikrometar 0-25 mm 467,06 583,83
Mjerna vrpca 24,80 31,00
2m
Optička vrata 910,00 1.137,50
Pomično mjerilo 266,20 332,75
Učenička vaga – poluga 896,80 1.121,00
Uteg Al s kukicom Ø18 53,90 67,38
Uteg Fe s kukicom Ø18 49,50 61,88
Uteg Ms s kukicom Ø18 60,50 75,63
Uteg od 1kg 84,70 105,88
Uteg od 2kg 108,90 136,13
Uteg s dvije kukice 48,00 60,00
Utezi od 0,1-10g 313,39 391,74
Utezi od 5-200g 430,00 537,50
Utezi sa kukicama 1N 75,02 93,78
Utezi sa kukicama 2N 90,20 112,75
Utezi sa kukicama 5N 119,90 149,88
Utezi sa kukicama 10N 154,00 192,50
Vaga do 3 kg 338,80 423,50
Zaporni sat digitalni 198,44 248,05

 

MEHANIKA
Šifra Naziv VPC MPC
Al odbojnik 86,90 108,63
Bimetal 390,00 487,50
čelična kuglica Čelična kuglica Ø15mm 12,98 16,23
čelična kuglica Čelična kuglica Ø25mm 43,89 54,86
čelična kuglica Čelična kuglica Ø4mm 5,28 6,60
čelična kuglica Čelična kuglica Ø8mm 6,82 8,53
Drveni kvadar s brusnim papirom i dvije kukice 126,50 158,13
Drveni kvadar s dvije kukice 121,00 151,25
Drveni kvadar s gumom i dvije kukice 137,50 171,88
Elastična opruga I s kazaljkom 44,00 55,00
Elastična opruga II s kazaljkom 55,00 68,75
Jednostavno matematičko njihalo 417,66 522,08
Kolica za gibanje Kolica za gibanje iz mehanike 638,50 798,13
kolotura s čvorem Kolutura nepomična 121,00 151,25
kolotura nepomična Kolutura pomična 81,50 101,88
Komplet Arhimedov zakon 1.046,53 1.308,16
Komplet spiralnih opruga 508,20 635,25
Kosina promjenjivog nagiba 1.708,52 2.135,65
Kosina promjenjivog nagiba (za stativ) 708,00 885,00
Krokodil štipaljka 7,48 9,35
Newtonova kolijevka (jasle) 300,00 375,00
Pisač elektronski 6V (vibrator) 454,96 568,70
Prandtlov stolac 2.395,00 2.993,75
pribor za centripetalnu silu Pribor za centripetalnu silu 589,00 736,25
Pribor za ispitivanje trenja 485,00 606,25
s dinamometrom i kvadrima
Pribor za tlak i pritisak 656,60 820,75
kadica, stolić, uteg 2 kg
Pribor za toplinsko širenje tijela 454,10 567,63
obruč s kuglicom
  Spiralna opruga Ø32×600mm 205,70 257,13
Spiralna opruga Ø10×80mm 72,60 90,75
Spiralna opruga Ø16×170mm 96,80 121,00
Spiralna opruga Ø16×800mm 217,80 272,25
stolić za tlak Stolić za tlak 312,10 390,13
Tijela za moment tromosti 528,66 660,83
tijelo za kosinu Tijelo za kosinu 81,50 101,88
metalni valjak sa kukicom
Traka indigo za vibrator 2x100m 60,00 75,00
Uređaj za pokazivanje stabilnosti tijela 838,20 1.047,75
Uteg Al s kukicom 53,90 67,38
Uteg Fe s kukicom 49,50 61,88
Uteg Ms s kukicom 60,50 75,63
utezi za kolica Utezi za kolica 358,16 447,70
4×200g+nosač od 200g
Vaga poluga 896,80 1.121,00
Zamašnjak uz Pradtlov stolac Ø600 mm 726,00 907,50
Žlijeb petlja 549,89 687,36

 

ELEKTRIKA I MAGNETIZAM
Šifra Naziv VPC MPC
Amperova sila 580,00 725,00
bakrena-cekas-čelična žica Bakrena žica Ø0,40mm – 1m 20,68 25,85
bakrena-cekas-čelična žica Cekas žica Ø0,40mm – 1m 26,29 32,86
čelična piljevina Če piljevina 50g 46,00 57,50
bakrena-cekas-čelična žica Čelična žica Ø0,40mm – 1m 20,68 25,85
Elektromotor na stalku 430,20 537,75
element istraživanje magnetskog polja Element: Istraživanje magnetskog polja 680,00 850,00
element istraživanje ohmovog zakona Element: Istraživanje Ohmovog zakona 466,00 582,50
Element: Magnetska igla (Oerstedov pokus) 159,72 199,65
Element: Model ampermetra 369,00 461,25
element zaštita strujnog kruga Element: Zaštita strujnog kruga 94,60 118,25
Galvanometar 624,80 781,00
instrument na postolju Instrument na postolju 0-15V 242,00 302,50
instrument na postolju Instrument na postolju 0-1A 242,00 302,50
Kompas 184,00 230,00
Komplet spojnih žica Ø4 (10×0,5m ; 4x1m) 466,91 583,64
Komplet spojnih žica Ø4 (10×0,5m) 327,28 409,10
Krokodil štipaljka 7,48 9,35
Led dioda na postolju 65,00 81,25
magnetna igla na plexi postolju Magnetna igla na plexi postolju 99,00 123,75
Magnetna igla na postolju 118,58 148,23
Magnetna potkova 774,00 967,50
Magnetni štap od 100 mm 312,40 390,50
Magnetni štap od 200 mm 382,80 478,50
Model transformatora OŠ 1.564,00 1.955,00
nosač baterije 4,5V Nosač baterije 4,5V 63,80 79,75
nosač baterije 4x1,5V Nosač baterije 4×1,5V 140,00 175,00
Okretno postolje za magnetni štap 338,68 423,35
otpor na postolju Otpor na postolju 1 OHM 119,79 149,74
otpor na postolju Otpor na postolju 2 OHM 119,79 149,74
otpor na postolju Otpor na postolju 5 OHM 119,79 149,74
otpor na postolju Otpor na postolju 10 OHM 143,00 178,75
prekidač na postolju Prekidač na postolju 73,00 91,25
Spojna žica Ø4×1000 mm 35,90 44,88
Spojna žica Ø4×500 mm 32,70 40,88
svitak žice koji se slobodno njiše Svitak žice koji se slobodno njiše 77,00 96,25
Tipkalo na postolju 70,40 88,00
Zakon električnog otpora 460,00 575,00
Zavojnica 600 zavoja 702,00 877,50
žarulja na postolju Žarulja E10 na postolju 71,20 89,00
žarulja na postolju Žarulja E14 na postolju 104,42 130,53
Žaruljica E10 2,5V 5,40 6,75
Žaruljica E10 3,5V 6,20 7,75

 

GEOMETRIJSKA OPTIKA
Šifra Naziv VPC MPC
Bazen za lom svijetlosti (univerzalni) 681,47 851,84
dijafragma Dijafragma 85,18 106,48
4 kom
Dodatak bazena za lom svjetlosti – podizno zrcalo 150,00 187,50
flintova prizma Flintova prizma – staklena 480,00 600,00
florescin koncentrat Florescin koncentrat 50 ml 56,00 70,00
hartlova ploča Hartlova ploča 358,00 447,50
izvor svjetlosti 12V 18W Izvor svjetlosti 12V 18W 545,60 682,00
Izvor svjetlosti 12V 18W sa ventilatorom 650,00 812,50
Laser 2mW  sa sigurnosnim ključem 6.584,00 8.230,00
Laserska dioda na postolju 1.250,00 1.562,50
leća na stalku Leće na stalku +10, +20 415,27 519,09
Leća rastresna 120 mm sa magnetima 199,00 248,75
Leća sabirna 120 mm sa magnetima 199,00 248,75
Oko – fizikalni model 5.302,00 6.627,50
Ogledalo konkavno-konveksno sa magnetima 208,32 260,40
Ogledalo ravno sa magnetima 202,32 252,90
Optička tijela za Hartlovu ploču ( 8 kom s magnetima ) 1.320,00 1.650,00
Plan paralelna ploča sa magnetima 167,00 208,75
Ploča sa dijafragmom za grafoskop 170,40 213,00
Polukružna ploča sa magnetima 189,00 236,25
povećalo Povećalo 48,00 60,00
Pravokutna prizma sa magnetima 148,00 185,00
Prizmatično tijelo za vodu 296,34 370,43
leća na stalku Sabirna leća +10 na stalku 198,00 247,50
leća na stalku Sabirna leća +20 na stalku 231,00 288,75
Stalak za laserski pokazivač 380,00 475,00
stalak za staklo sa svijećama Stalak za staklo sa svijećama 216,00 270,00
stativ za prizmatično tijelo Stativ za prizmatično tijelo 205,70 257,13
Zrcalo konkavno-konveksno na stalku 285,00 356,25

 

ELEKTROSTATIKA
Šifra Naziv VPC MPC
amalgamirana koža Amalgamirana koža 59,00 73,75
Električno polje 471,90 589,88
elektroskop Elektroskop 742,00 927,50
Elektrostatičko njihalo 360,58 450,73
Faradeyev žičani kavez 619,30 774,13
Faradeyeva čaša za elektroskop 265,00 331,25
Komplet vježbe s elektroskopom 1.922,69 2.403,36
Kugla za elektroskop 316,80 396,00
Kušalica za elektrostatiku 75,02 93,78
metalna kugla na stalku Metalna kugla na stalku 535,48 669,35
Model pločastog kondenzatora 983,62 1.229,53
Okretno postolje za PVC štap 218,68 273,35
papirnate trake na stalku Papirnate trake na štapu 316,80 396,00
Plastični štap 33,88 42,35
Pribor za elektriziranje 272,80 341,00
stakleni štap, PVC štap, vuna, amalgamirana koža
Ravna pločica za elektroskop 140,80 176,00
Stakleni štap 77,44 96,80
Vodljiva šipka sa izoliranom drškom 43,78 54,73
vunena krpa Vunena krpa 41,30 51,63
Žarulja 220V sa metalnom kapom na razv.kutiji 698,50 873,13

 

VALOVI
Šifra Naziv VPC MPC
batić za glazbenu vilicu Batić za glazbenu vilicu 69,20 86,50
Generator tona 1.562,00 1.952,50
Glazbena vilica 404,80 506,00
Komplet spiralnih opruga 508,20 635,25
Komplet valova na vodi sa regulatorom broja okretaja 2.496,00 3.120,00
Kundtova cijev za zvučne valove 1.210,00 1.512,50
Mikrofon na stalku 508,20 635,25
Uho – fizikalni model 5.516,00 6.895,00
Monokord 546,68 683,35
Regulator broja okretaja 395,56 494,45
Rezonantna kutija za glazbenu vilicu 297,00 371,25
Spiralna opruga Ø10x80mm 72,60 90,75
Spiralna opruga Ø16x170mm 96,80 121,00
Spiralna opruga Ø16x800mm 217,80 272,25
Spiralna opruga Ø32x600mm 205,70 257,13
Stojni val na niti 4.374,00 5.467,50
Stojni valovi u zraku 4.374,00 5.467,50
Stroboskop ručni 207,64 259,55
Stroboskop sa motorom – nastavnički 750,00 937,50
Zvučnici na stalku 658,90 823,63

 

POKUSI S VAKUMOM
Šifra Naziv VPC MPC
Dazimetar 549,78 687,23
Električno zvonce za vakuumsko zvono 229,90 287,38
magdeburÅ¡ke polukugle Magderbuške polukugle 1.650,00 2.062,50
newtonova cijev Newtonova cijev 966,79 1.208,49
Podnožje za stakleno zvono 1.917,00 2.396,25
stakleno zvono Stakleno zvono 1.353,00 1.691,25
vakuum pumpa Vakum pumpa 5.302,00 6.627,50
Ventilator za vakuumsko zvono 107,80 134,75
Zastavica za vakuumsko zvono 41,80 52,25

 

HIDROSTATIKA
Šifra Naziv VPC MPC
Epruveta velika s rupicama 120,00 150,00
Epruvetice u paru 75,00 93,75
Kapilarne cijevi na postolju 360,00 450,00
Kortezijev ronioc 659,34 824,18
Manometar s prozirnom skalom 966,13 1.207,66
Model hidrauličkog tijeska 2.414,00 3.017,50
Otvoreni manometar – U cijev 380,60 475,75
Parafinsko tijelo gustoće 1kg/dm3 438,90 548,63
Pneumatska kada 619,52 774,40
Staklena cijev s pločicom za hidrostatski tlak 328,00 410,00
Šuplji i puni valjak (Arhimed) 951,39 1.189,24
Tijelo od plastelina 352,00 440,00
Uređaj za Arhimedov zakon 1.867,80 2.334,75
Uređaj za hidrostatski tlak 864,60 1.080,75
Uređaj za određivanje gustoće tekućine 647,57 809,46
Vodoskok 75,00 93,75

 

TOPLINA
Šifra Naziv VPC MPC
Bimetal 390,00 487,50
Kalorimetar 1.159,30 1.449,13
Kugla i prsten za volumno rastezanje 398,00 497,50
kuhalo Kuhalo 150 W 204,30 255,38
kuhalo Kuhalo 650 W 483,00 603,75
P-V-T aparat 2.194,00 2.742,50
Šupljikava posuda za difuziju plinova 612,00 765,00
Termometar -10/+110 C 49,00 61,25
Termometar -10/+250 C 162,30 202,88
Tijela za određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta 395,00 493,75
Uređaj za demonstraciju adijabatske ekspanzije 1.650,00 2.062,50
Uređaj za Jouleu toplinu 390,00 487,50
uređaj za linearno toplinsko rastezanje Uređaj za linearno toplinsko rastezanje 1.361,85 1.702,31
Uređaj za određivanje mehaničkog ekvivalenta topline 1.718,00 2.147,50

 

KOMPLETI PRIBORA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Šifra Naziv VPC MPC
Pribor fizika za VII. razred – nastavnički 6.715,89 8.394,86
Pribor fizika za VII. razred – učenički 3.377,55 4.221,94
Pribor fizika za VIII. razred – nastavnički 10.940,99 13.676,24
Pribor fizika za VIII. razred – učenički 5.899,96 7.374,95
Pribor fizika za SŠ – 1.polugodište – nastavnički 6.784,20 8.480,25
Pribor fizika za SŠ – 1.polugodište – učenički 5.376,25 6.720,31
Pribor fizika za SŠ – 2.polugodište – nastavnički i učenički 11.119,35 13.899,19

 

KOMPLETI PRIBORA PO NASTAVNIM CJELINAMA
Šifra Naziv VPC MPC
Pribor za pokuse iz elektrike i magnetizma 4.469,25 5.586,56
Pribor za pokuse iz elektrostatike 2.209,96 2.762,45
Pribor za pokuse iz geometrijske optike 3.616,64 4.520,80
Pribor za pokuse iz hidrostatike 7.068,82 8.836,03
Pribor za pokuse iz mehanike 5.156,14 6.445,18
Pribor za pokuse iz mjerenja 5.405,35 6.756,69
Pribor za pokuse iz topline 10.373,00 12.966,25
Pribor za pokuse s vakumom 8.424,00 10.530,00
Pribor za pokuse s valovima 2.496,00 3.120,00

 

OSNOVNA SREDSTVA ZA FIZIKU
Šifra Naziv VPC MPC
Ispravljač 0-30V za istosmjerni napon 795,44 994,30
Ispravljač 6 i 12V za izmjenični napon 952,00 1.190,00
Ispravljač 2-12V/3A za istosmjerni i izmjenični napon 1.385,00 1.731,25
Izvor istosmjernog napajanja 6V 417,00 521,25
Izvor izmjeničnog napajanja 6V 395,20 494,00
Generator frekvencija 1.164,00 1.455,00
Generator funkcija  0-10MHz 2.251,20 2.814,00
Magnetni štap od 100 mm 312,40 390,50
Magnetni štap od 200 mm 382,80 478,50
Plamenik po Bunsenu 365,00 456,25
Regulator broja okretaja 395,56 494,45
Stativni pribor 2.170,91 2.713,64
Školski laser 1MW sa sigurnosnim ključem 6.584,00 8.230,00
Špiritna lampica staklena 98,90 123,63

 

ELEKTRONIKA
Šifra Naziv VPC MPC
Banana utikač 4mm – lemljenje 2,50 3,13
crni / crveni
Banana utikač 4mm s utičnicom – vijak 9,50 11,88
crni / crveni
Banana utičnica 4mm 6,80 8,50
crna / crvena
Krokodil štipaljka 7,48 9,35
crna / crvena
Spojna žica  Ø4x300mm 29,00 36,25
banana utikač s utičnicom

 

MJERNI INSTRUMENTI
Šifra Naziv VPC MPC
Luxmetar 279,00 348,75
svjetlomjer – mjeri razinu osvjetljenja i izloženost svjetlu
Digitalni multimetri na upit
Analogni multimetri na upit