FIZIKA

AKCIJSKA PRODAJA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (2) Eksperimentalna pločica 300+100 kontakata (84×54 mm) 2,63 (19,78 kn) 2,76
 / (350)   Krokodil štipaljka crvena (38 mm) 0,13 (0,94 kn) 0,13
 / (350) Krokodil štipaljka crna (38 mm) 0,13 (0,94 kn) 0,13
 / (25) Prekidač sa polugom 3A/250VAC 0,61 (4,61 kn) 0,64
 / (15) Prekidač sa polugom 3A/250VAC – 6A/125VAC 0,63 (4,71 kn) 0,66
 / (2) Sonda za osciloskop (10:1, 100MHz, 3.5ns, 600V) 32,85 (247,48 kn) 34,49
 / (3) Utezi istog volumena (tri utega istog volumena i različitih materijala: mesing, aluminij i željezo) 65,10 (490,50 kn) 68,36
 / (20) Žaruljica sa žicama (12V sa izvodima) 0,55 (4,14 kn) 0,58
PRIBOR ZA MJERENJE
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Cilindar graduirani (menzura) 10 ml 2,24 (16,85 kn) 2,79
 
 / (0) Cilindar graduirani (menzura) 100 ml 4,64 (34,99 kn) 5,81
 
 / (0) Cilindar graduirani (menzura) 250 ml 6,45 (48,62 kn) 8,07
 
 / (0) Cilindar graduirani (menzura) 500 ml 10,92 (82,29 kn) 13,65
 
 / (0) Cilindar graduirani (menzura) 1000 ml 17,71 (133,45 kn) 22,14
 
 / (0) Čaša staklena niska 100 ml 1,04 (7,83 kn) 1,30
 
 / (0) Čaša staklena niska 150 ml 1,44 (10,88 kn) 1,81
 
 / (0) Čaša staklena niska 250 ml 1,97 (14,85 kn) 2,46
 
 / (0) Čaša staklena niska 400 ml 2,30 (17,29 kn) 2,87
 
 / (0) Čaša staklena niska 1000 ml 4,74 (35,70 kn) 5,92
 
 / (4) Dinamometar 1N 17,34 (130,65 kn) 21,68
 
 / (1) Dinamometar 2N 17,34 (130,65 kn) 21,68
 
 / (3) Dinamometar 5N 17,34 (130,65 kn) 21,68
 
 / (0) Dinamometar 10N 17,34 (130,65 kn) 21,68
 
 / (0) Dinamometar 20N 17,34 (130,65 kn) 21,68
 
 / (0)elektronički metronom Elektronički metronom 58,12 (437,91 kn) 72,65
 
 / (0) Elektronski zaporni sat 244,38 (1.841,28 kn) 305,48
2 displeya
 / (0) Instrument na postolju 0-15V 32,12 (242,01 kn) 40,15
 
 / (0) Instrument na postolju 0-1A 32,12 (242,01 kn) 40,15
 
 / (0) Konac ribarski 1,18 (8,89 kn) 1,48
3m
 / (0) Krojački metar 2,19 (16,50 kn) 2,74
 
 / (0) Mikrometar 0-25 mm 61,99 (467,06 kn) 77,49
 
 / (0) Mjerna vrpca 3,29 (24,79 kn) 4,11
2m
 / (0) Optička vrata 120,78 (910,02 kn) 150,98
 
 / (0) Pomično mjerilo 35,33 (266,19 kn) 44,16
 
 / (0) Učenička vaga – poluga 119,03 (896,83 kn) 148,79
 
 / (0) Uteg Al s kukicom Ø18 7,15 (53,87 kn) 8,94
 
 / (0) Uteg Fe s kukicom Ø18 6,57 (49,50 kn) 8,21
 
 / (0) Uteg Ms s kukicom Ø18 8,03 (60,50 kn) 10,04
 
 / (0) Uteg od 1kg 13,59 (102,39 kn) 16,99
 
 / (0) Uteg od 2kg 18,90 (142,40 kn) 23,63
 
 / (0) Uteg s dvije kukice 6,37 (47,99 kn) 7,96
 
 / (0) Utezi od 0,1-10g 41,59 (313,36 kn) 51,99
 
 / (0) Utezi od 5-200g 57,07 (429,99 kn) 71,34
 
 / (0) Utezi sa kukicama 1N 9,96 (75,04 kn) 12,45
 
 / (0) Utezi sa kukicama 2N 11,97 (90,19 kn) 14,96
 
 / (0) Utezi sa kukicama 5N 15,91 (119,87 kn) 19,89
 
 / (0) Utezi sa kukicama 10N 20,44 (154,01 kn) 25,55
 
 / (0) Vaga do 3 kg 44,97 (338,83 kn) 56,21
 
 / (0) Zaporni sat digitalni 26,34 (198,46 kn) 32,93
 
MEHANIKA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Al odbojnik 11,53 (86,87 kn) 14,41
 
 / (0) Bimetal 51,76 (389,99 kn) 64,70
 
 / (0) Čelična kuglica Ø15mm 1,72 (12,96 kn) 2,15
 
 / (0) Čelična kuglica Ø25mm 5,83 (43,93 kn) 7,29
 
 / (0) Čelična kuglica Ø4mm 0,70 (5,27 kn) 0,88
 
 / (0) Čelična kuglica Ø8mm 0,91 (6,86 kn) 1,14
 
 / (0) Drveni kvadar s brusnim papirom i dvije kukice 16,79 (126,50 kn) 20,99
 
 / (0) Drveni kvadar s dvije kukice 16,06 (121,00 kn) 20,08
 
 / (0) Drveni kvadar s gumom i dvije kukice 18,25 (137,50 kn) 22,81
 
 / (0) Elastična opruga I s kazaljkom 5,87 (44,23 kn) 7,34
 
 / (0) Elastična opruga II s kazaljkom 7,30 (55,00 kn) 9,13
 
 / (0) Jednostavno matematičko njihalo 55,43 (417,64 kn) 69,29
 
 / (0)Kolica za gibanje Kolica za gibanje iz mehanike 92,90 (699,96 kn) 116,13
 
 / (0)kolotura s čvorem Kolutura nepomična 16,06 (121,00 kn) 20,08
 
 / (0)kolotura nepomična Kolutura pomična 10,82 (81,52 kn) 13,53
 
 / (0) Komplet Arhimedov zakon 138,90 (1.046,54 kn) 173,63
 
 / (0) Komplet spiralnih opruga 67,45 (508,20 kn) 84,31
 
 / (0) Kosina promjenjivog nagiba 226,76 (1.708,52 kn) 283,45
 
 / (0) Kosina promjenjivog nagiba (za stativ) 93,97 (708,02 kn) 117,46
 
 / (0) Krokodil štipaljka 0,99 (7,46 kn) 1,24
 
 / (0) Newtonova kolijevka (jasle) 39,82 (300,02 kn) 49,78
 
 / (0) Pisač elektronski 6V (vibrator) 60,38 (454,93 kn) 75,48
 
 / (0) Prandtlov stolac 496,25 (3.739,00 kn) 620,31
 
 / (0)pribor za centripetalnu silu Pribor za centripetalnu silu 78,17 (588,97 kn) 97,71
 
 / (0) Pribor za ispitivanje trenja 64,37 (485,00 kn) 80,46
s dinamometrom i kvadrima
 / (0) Pribor za tlak i pritisak 87,15 (656,63 kn) 108,94
kadica, stolić, uteg 2 kg
 / (0) Pribor za toplinsko širenje tijela 60,27 (454,10 kn) 75,34
obruč s kuglicom
  / (0) Spiralna opruga Ø32×600mm 27,30 (205,69 kn) 34,13
 
 / (0) Spiralna opruga Ø10×80mm 9,64 (72,63 kn) 12,05
 
 / (0) Spiralna opruga Ø16×170mm 12,85 (96,82 kn) 16,06
 
 / (0) Spiralna opruga Ø16×800mm 28,91 (217,82 kn) 36,14
 
 / (0)stolić za tlak Stolić za tlak 41,42 (312,08 kn) 51,78
 
 / (0) Tijela za moment tromosti 70,17 (528,70 kn) 87,71
 
 / (0)tijelo za kosinu Tijelo za kosinu 10,82 (81,52 kn) 13,53
metalni valjak sa kukicom
 / (0) Traka indigo za vibrator 2x100m 7,96 (59,97 kn) 9,95
 
 / (0) Uređaj za pokazivanje stabilnosti tijela 111,25 (838,21 kn) 139,06
 
 / (0) Uteg Al s kukicom 7,15 (53,87 kn) 8,94
 
 / (0) Uteg Fe s kukicom 6,57 (49,50 kn) 8,21
 
 / (0) Uteg Ms s kukicom 8,03 (60,50 kn) 10,04
 
 / (0)utezi za kolica Utezi za kolica 47,54 (358,19 kn) 59,43
4×200g+nosač od 200g
 / (0) Vaga poluga 119,03 (896,83 kn) 148,79
 
 / (0) Zamašnjak uz Pradtlov stolac Ø600 mm 96,36 (726,02 kn) 120,45
 
 / (0) Žlijeb petlja 72,98 (549,87 kn) 91,23
 
ELEKTRIKA I MAGNETIZAM
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Amperova sila 76,98 (580,01 kn) 96,23
 
 / (0) Bakrena žica Ø0,40mm – 1m 2,74 (20,64 kn) 3,43
 
 / (0)bakrena-cekas-čelična žica Cekas žica Ø0,40mm – 1m 3,49 (26,30 kn) 4,36
 
 / (0) Če piljevina 50g 6,11 (46,04 kn) 7,64
 
 / (0) Čelična žica Ø0,40mm – 1m 2,74 (20,64 kn) 3,43
 
 / (0) Elektromotor na stalku 57,10 (430,22 kn) 71,38
 
 / (0)element istraživanje magnetskog polja Element: Istraživanje magnetskog polja 90,25 (679,99 kn) 112,81
 
 / (0)element istraživanje ohmovog zakona Element: Istraživanje Ohmovog zakona 61,85 (466,01 kn) 77,31
 
 / (0) Element: Magnetska igla (Oerstedov pokus) 25,44 (191,68 kn) 31,80
 
 / (0) Element: Model ampermetra 48,97 (368,96 kn) 61,21
 
 / (0)element zaštita strujnog kruga Element: Zaštita strujnog kruga 12,56 (94,63 kn) 15,70
 
 / (0) Galvanometar 82,93 (624,84 kn) 103,66
 
 / (0)instrument na postolju Instrument na postolju 0-15V 32,12 (242,01 kn) 40,15
 
 / (0)instrument na postolju Instrument na postolju 0-1A 32,12 (242,01 kn) 40,15
 
 / (0) Kompas 28,69 (216,16 kn) 35,86
 
 / (0) Komplet spojnih žica Ø4 (10×0,5m ; 4x1m) 61,97 (466,91 kn) 77,46
 
 / (0) Komplet spojnih žica Ø4 (10×0,5m) 43,44 (327,30 kn) 54,30
 
 / (0) Krokodil štipaljka 0,99 (7,46 kn) 1,24
 
 / (0) Led dioda na postolju 8,63 (65,02 kn) 10,79
 
 / (0)magnetna igla na plexi postolju Magnetna igla na plexi postolju 13,14 (99,00 kn) 16,43
 
 / (0) Magnetna igla na postolju 13,14 (99,00 kn) 16,43
 
 / (0) Magnetna potkova 140mm 62,49 (470,83 kn) 78,11
 
 / (0) Magnetni štap od 100 mm 41,47 (312,46 kn) 51,84
 
 / (0) Magnetni štap od 200 mm 50,81 (382,83 kn) 63,51
 
 / (0) Model transformatora OŠ 207,58 (1.564,01 kn) 259,48
 
 / (0)nosač baterije 4,5V Nosač baterije 4,5V 8,47 (63,82 kn) 10,59
 
 / (0) Nosač baterije 4×1,5V 18,58 (139,99 kn) 23,23
 
 / (0) Okretno postolje za magnetni štap 44,95 (338,68 kn) 56,19
 
 / (0)otpor na postolju Otpor na postolju 1 OHM 15,90 (119,80 kn) 19,88
 
 / (0)otpor na postolju Otpor na postolju 2 OHM 15,90 (119,80 kn) 19,88
 
 / (0)otpor na postolju Otpor na postolju 5 OHM 15,90 (119,80 kn) 19,88
 
 / (0)otpor na postolju Otpor na postolju 10 OHM 18,98 (143,00 kn) 23,73
 
 / (0)prekidač na postolju Prekidač na postolju 9,69 (73,01 kn) 12,11
 
 / (0) Spojna žica Ø4×1000 mm 4,76 (35,86 kn) 5,95
 
 / (0) Spojna žica Ø4×500 mm 4,34 (32,70 kn) 5,43
 
 / (0)svitak žice koji se slobodno njiše Svitak žice koji se slobodno njiše 10,22 (77,00 kn) 12,78
 
 / (0) Tipkalo na postolju 9,34 (70,37 kn) 11,68
 
 / (0) Zakon električnog otpora 61,05 (459,98 kn) 76,31
Ø 0,40 + Ø 0,80
 / (0) Zavojnica 600 zavoja 93,17 (701,99 kn) 116,46
 
 / (0)žarulja na postolju Žarulja E10 na postolju 9,45 (71,20 kn) 11,81
 
 / (0)žarulja na postolju Žarulja E14 na postolju 13,86 (104,43 kn) 17,33
 
 / (0) Žaruljica E10 2,5V 0,72 (5,42 kn) 0,90
 
 / (0) Žaruljica E10 3,5V 0,82 (6,18 kn) 1,03
 
GEOMETRIJSKA OPTIKA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Bazen za lom svijetlosti (univerzalni) 90,45 (681,50 kn) 113,06
 
 / (0)dijafragma Dijafragma 11,31 (85,22 kn) 14,14
4 kom
 / (0) Dodatak bazena za lom svjetlosti – podizno zrcalo 33,18 (249,99 kn) 41,48
 
 / (0)flintova prizma Flintova prizma – staklena 63,71 (480,02 kn) 79,64
 
 / (0)florescin koncentrat Florescin koncentrat 50 ml 7,43 (55,98 kn) 9,29
 
 / (0) Hartlova ploča 47,51 (357,96 kn) 59,39
 
 / (0)izvor svjetlosti 12V 18W Izvor svjetlosti 12V 18W 72,41 (545,57 kn) 90,51
 
 / (0) Izvor svjetlosti 12V 18W sa ventilatorom 86,27 (650,00 kn) 107,84
 
 / (0) Laser 1mW  sa sigurnosnim ključem 873,85 (6.584,02 kn) 1.092,31
 
 / (0) Laserska dioda na postolju 165,90 (1.249,97 kn) 207,38
 
 / (0)leća na stalku Leće na stalku +10, +20 55,12 (415,30 kn) 68,90
 
 / (0) Leća rastresna 120 mm sa magnetima 26,41 (198,99 kn) 33,01
 
 / (0) Leća sabirna 120 mm sa magnetima 26,41 (198,99 kn) 33,01
 
 / (0) Oko – fizikalni model 703,70 (5.302,03 kn) 879,63
 
 / (0) Ogledalo konkavno-konveksno sa magnetima 27,65 (208,33 kn) 34,56
 
 / (0) Ogledalo ravno sa magnetima 26,85 (202,30 kn) 33,56
 
 / (0) Optička tijela za Hartlovu ploču ( 8 kom s magnetima ) 175,19 (1.319,97 kn) 218,99
 
 / (0) Plan paralelna ploča sa magnetima 22,16 (166,96 kn) 27,70
 
 / (0) Ploča sa dijafragmom za grafoskop 22,61 (170,36 kn) 28,26
 
 / (0) Polukružna ploča sa magnetima 25,08 (188,97 kn) 31,35
 
 / (0)povećalo Povećalo 6,37 (47,99 kn) 7,96
 
 / (0) Pravokutna prizma sa magnetima 19,64 (147,98 kn) 24,55
 
 / (0) Prizmatično tijelo za vodu 39,33 (296,33 kn) 49,16
 
 / (0)leća na stalku Sabirna leća +10 na stalku 26,28 (198,01 kn) 32,85
 
 / (0)leća na stalku Sabirna leća +20 na stalku 30,66 (231,01 kn) 38,33
 
 / (0) Stalak za laserski pokazivač 50,43 (379,96 kn) 63,04
 
 / (0)stalak za staklo sa svijećama Stalak za staklo sa svijećama 28,67 (216,01 kn) 35,84
 
 / (0)stativ za prizmatično tijelo Stativ za prizmatično tijelo 27,30 (205,69 kn) 34,13
 
 / (0) Zrcalo konkavno-konveksno na stalku 37,83 (285,03 kn) 47,29
 
ELEKTROSTATIKA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0)amalgamirana koža Amalgamirana koža 7,83 (59,00 kn) 9,79
 
 / (0) Električno polje 62,63 (471,89 kn) 78,29
 
 / (0)elektroskop Elektroskop 98,48 (742,00 kn) 123,10
 
 / (0) Elektrostatičko njihalo 47,86 (360,60 kn) 59,83
 
 / (0) Faradeyev žičani kavez 82,20 (619,34 kn) 102,75
 
 / (0) Faradeyeva čaša za elektroskop 35,17 (264,99 kn) 43,96
 
 / (0) Komplet vježbe s elektroskopom 255,18 (1.922,65 kn) 318,98
 
 / (0) Kugla za elektroskop 42,05 (316,83 kn) 52,56
 
 / (0) Kušalica za elektrostatiku 9,96 (75,04 kn) 12,45
 
 / (0)metalna kugla na stalku Metalna kugla na stalku 71,07 (535,48 kn) 88,84
 
 / (0) Model pločastog kondenzatora 130,55 (983,63 kn) 163,19
 
 / (0) Okretno postolje za PVC štap 29,02 (218,65 kn) 36,28
 
 / (0) Papirnate trake na štapu 42,05 (316,83 kn) 52,56
 
 / (0) Plastični štap 4,50 (33,91 kn) 5,63
 
 / (0) Pribor za elektriziranje 36,21 (272,82 kn) 45,26
stakleni štap, PVC štap, vuna, amalgamirana koža
 / (0) Ravna pločica za elektroskop 18,69 (140,82 kn) 23,36
 
 / (0) Stakleni štap 10,28 (77,45 kn) 12,85
 
 / (0) Vodljiva šipka sa izoliranom drškom 5,81 (43,78 kn) 7,26
 
 / (0)vunena krpa Vunena krpa 5,48 (41,29 kn) 6,85
 
 / (0) Žarulja 220V sa metalnom kapom na razv.kutiji 92,71 (698,52 kn) 115,89
 
VALOVI
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0)batić za glazbenu vilicu Batić za glazbenu vilicu 9,18 (69,17 kn) 11,48
 
 / (0) Generator tona 207,31 (1.561,98 kn) 259,14
 
 / (0) Glazbena vilica 53,73 (404,83 kn) 67,16
 
 / (0) Komplet spiralnih opruga 67,45 (508,20 kn) 84,31
 
 / (0) Komplet valova na vodi sa regulatorom broja okretaja 331,28 (2.496,03 kn) 414,10
 
 / (0) Kundtova cijev na grafoskopu 160,59 (1.209,97 kn) 200,74
 
 / (0) Mikrofon na stalku 67,45 (508,20 kn) 84,31
 
 / (0) Uho – fizikalni model 732,10 (5.516,01 kn) 915,13
 
 / (0) Monokord 72,56 (564,70 kn) 90,70
 
 / (0) Regulator broja okretaja 52,50 (395,56 kn) 65,63
 
 / (0) Rezonantna kutija za glazbenu vilicu 39,42 (297,01 kn) 49,28
 
 / (0) Spiralna opruga Ø10x80mm 9,64 (72,63 kn) 12,05
 
 / (0) Spiralna opruga Ø16x170mm 12,85 (96,82 kn) 16,06
 
 / (0) Spiralna opruga Ø16x800mm 28,91 (217,82 kn) 36,14
 
 / (0) Spiralna opruga Ø32x600mm 27,30 (205,69 kn) 34,13
 
 / (0) Stojni val na niti 580,53 (4.374,00 kn) 725,66
 
 / (0) Stojni valovi u zraku 580,53 (4.374,00 kn) 725,66
 
 / (0) Stroboskop ručni 27,56 (207,65 kn) 34,45
 
 / (0) Stroboskop sa motorom – nastavnički 99,54 (749,98 kn) 124,43
 
 / (0) Zvučnici na stalku 87,45 (658,89 kn) 109,31
 
POKUSI S VAKUMOM
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Dazimetar 72,97 (549,79 kn) 91,21
 
 / (0) Električno zvonce za vakuumsko zvono 30,51 (229,88 kn) 38,14
 
 / (0) Magderbuške polukugle 152,63 (1.149,99 kn) 190,79
 
 / (0) Newtonova cijev 128,32 (966,83 kn) 160,40
 
 / (0) Podnožje za stakleno zvono 254,43 (1.917,00 kn) 318,04
 
 / (0)stakleno zvono Stakleno zvono 179,57 (1.352,97 kn) 224,46
 
 / (0)vakuum pumpa Vakum pumpa 676,90 (5.100,10 kn) 846,13
 
 / (0) Ventilator za vakuumsko zvono 14,31 (107,82 kn) 17,89
 
 / (0) Zastavica za vakuumsko zvono 18,82 (141,80 kn) 23,53
 
HIDROSTATIKA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Epruveta velika s rupicama 15,93 (120,02 kn) 19,91
 
 / (0) Epruvetice u paru 9,95 (74,97 kn) 12,44
 
 / (0) Kortezijev ronioc 87,51 (659,34 kn) 109,39
 
 / (0) Manometar s prozirnom skalom 128,23 (966,15 kn) 160,29
 
 / (0) Model hidrauličkog tijeska 320,39 (2.413,98 kn) 400,49
 
 / (0) Otvoreni manometar – U cijev 50,51 (380,57 kn) 63,14
 
 / (0) Parafinsko tijelo gustoće 1kg/dm3 58,25 (438,88 kn) 72,81
 
 / (2) Plastelin 6,38 (48,07 kn) 7,98
 
 / (0) Pneumatska kada 82,22 (619,49 kn) 102,78
 
 / (0) Spojene posude 50,43 (379,96 kn) 63,04
 
 / (0) Spojene posude – kapilarne 47,78 (360,00 kn) 59,73
 
 / (0) Staklena cijev s pločicom za hidrostatski tlak 43,53 (327,98 kn) 54,41
 
 / (0) Šuplji i puni valjak (Arhimed) 126,27 (951,38 kn) 157,84
 
 / (0) Tijelo od plastelina 46,72 (352,01 kn) 58,40
 
 / (0) Uređaj za Arhimedov zakon 247,90 (1.867,80 kn) 309,88
 
 / (0) Uređaj za hidrostatski tlak 156,00 (1.175,38 kn) 195,00
 
 / (0) Uređaj za određivanje gustoće tekućine 85,95 (647,59 kn) 107,44
 
 / (0) Vodoskok 9,95 (74,97 kn) 12,44
 
TOPLINA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € ( sa PDV)
 / (0) Bimetal 51,76 (389,99 kn) 64,70
 
 / (0) Kalorimetar 153,87 (1.159,33 kn) 192,34
 
 / (0) Kugla i prsten za volumno rastezanje 52,82 (397,97 kn) 66,03
 
 / (0)kuhalo Kuhalo 1500 W 64,11 (483,04 kn) 80,14
 
 / (0)kuhalo Kuhalo 500 W 27,12 (204,34 kn) 33,90
 
 / (0) P-V-T aparat 291,19 (2.193,97 kn) 363,99
 
 / (0) Šupljikava posuda za difuziju plinova 81,23 (612,03 kn) 101,54
 
 / (0) Termometar -10/+110 C 6,50 (48,95 kn) 8,12
 
 / (0) Termometar -10/+250 C 27,72 (208,82 kn) 34,64
 
 / (0) Tijela za određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta 52,43 (395,03 kn) 64,54
 
 / (0) Uređaj za demonstraciju adijabatske ekspanzije 218,99 (1.649,98 kn) 273,74
 
 / (0) Uređaj za Jouleu toplinu 51,76 (389,99 kn) 64,70
 
 / (0)uređaj za linearno toplinsko rastezanje Uređaj za linearno toplinsko rastezanje 180,75 (1.361,86 kn) 225,94
 
 / (0) Uređaj za određivanje mehaničkog ekvivalenta topline 228,02 (1.718,02 kn) 285,03
 
KOMPLETI PRIBORA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Pribor fizika za VII. razred – nastavnički 891,35 (6.715,88 kn) 1.114,19
 
 / (0) Pribor fizika za VII. razred – učenički 448,28 (3.377,57 kn) 560,35
 
 / (0) Pribor fizika za VIII. razred – nastavnički 1.452,12 (10.941,00 kn) 1.815,15
 
 / (0) Pribor fizika za VIII. razred – učenički 783,06 (5.899,97 kn) 978,83
 
 / (0) Pribor fizika za SŠ – 1.polugodište – nastavnički 900,42 (6.784,21 kn) 1.125,53
 
 / (0) Pribor fizika za SŠ – 1.polugodište – učenički 713,55 (5.376,24 kn) 891,94
 
 / (0) Pribor fizika za SŠ – 2.polugodište – nastavnički i učenički 1.475,79 (11.119,34 kn) 1.844,74
 
KOMPLETI PRIBORA PO NASTAVNIM CJELINAMA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Optička klupa 1.035,24 (7.800,02 kn) 1.294,05
 
 / (0) Pribor sa vagama i polugama 599,91 (4.520,02 kn) 749,89
 
 / (0) Pribor za pokuse iz elektrike i magnetizma 593,17 (4.469,24 kn) 741,46
 
 / (0) Pribor za pokuse iz elektrostatike 293,31 (2.209,94 kn) 366,64
 
 / (0) Pribor za pokuse iz geometrijske optike 480,04 (3.616,86 kn) 600,05
 
 / (0) Pribor za pokuse iz hidrostatike 938,19 (7.068,79 kn) 1.172,74
 
 / (0) Pribor za pokuse iz mehanike 684,34 (5.156,16 kn) 855,43
 
 / (0) Pribor za pokuse iz mjerenja 717,41 (5.405,33 kn) 896,76
 
 / (0) Pribor za pokuse iz topline 1.376,73 (10.372,97 kn) 1.720,91
 
 / (0) Pribor za pokuse s vakumom 1.118,06 (8.424,02 kn) 1.397,58
 
 / (0) Pribor za pokuse s valovima 331,28 (2.496,03 kn) 414,10
 
OSNOVNA SREDSTVA ZA FIZIKU
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Ispravljač 0-30V / 0-5A 105,58 (795,49 kn) 131,98
 
 / (0) Izvor istosmjernog napajanja 1,5-15V 134,58 (1.013,99 kn) 168,23
 
 / (0) Izvor istosmjernog i izmjeničnog napajanja 2V – 12V 323,45 (2.437,03 kn) 404,31
 
 / (0) Izvor istosmjernog napajanja 6V 55,35 (417,03 kn) 69,19
 
 / (0) Izvor izmjeničnog napajanja 6V 46,72 (352,01 kn) 58,40
 
 / (0) Generator frekvencija 154,49 (1.164,00 kn) 193,11
 
 / (0) Generator funkcija  0-10MHz 298,79 (2.251,23 kn) 373,49
 
 / (0) Plamenik po Bunsenu 48,44 (364,97 kn) 60,55
sigurnosni
 / (0) Regulator broja okretaja 52,55 (395,94 kn) 65,69
 
 / (0) Stativni pribor 288,13 (2.170,92 kn) 360,16
 
 / (0) Školski laser 1MW sa sigurnosnim ključem 873,85 (6.584,02 kn) 1.092,31
 
 / (0) Špiritna lampica 28,01 (211,06 kn) 35,02
metalna
 / (0) Teslin transformator 580,77 (4.375,81 kn) 725,96
demonstracioni
ELEKTRONIKA
Šifra Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Banana utikač 4mm – lemljenje 0,27 (2,03 kn) 0,34
crni / crveni
 / (0) Banana utikač 4mm s utičnicom – vijak 1,46 (11,00 kn) 1,83
crni / crveni
 / (0) Banana utičnica 4mm 0,90 (6,78 kn) 1,13
crna / crvena
 / (0) Krokodil štipaljka 0,99 (7,46 kn) 1,24
crna / crvena
 / (0) Spojna žica  Ø4x300mm 3,85 (29,01 kn) 4,81
banana utikač s utičnicom
MJERNI INSTRUMENTI
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (0) Luxmetar 21,13 (159,20 kn) 26,41
digitalni, 0-199000lux
  Digitalni multimetri   na upit
 
  Analogni multimetri   na upit