KEMIJA

AKCIJSKA PRODAJA
 
Šifra – (Zaliha)NazivVPCMPC (sa PDV)

 – (2)

Komplet šprica PVC (5,10,20,30,50 ml)0,500,53

 – (1)

Stativna ploča (250x150mm)17,7818,67
KEMIKALIJE
isporučujemo isključivo obrazovnim ustanovama (osnovnim i srednjim školama, fakultetima, …)
Šifra – (Zaliha)NazivVPCMPC (sa PDV)
 – (0)Acetaldehid 250ml19,5024,38
 – (0)Aceton 500ml5,106,38
 – (0)Aktivni ugljen 100g9,9012,38
 – (0)AlkoDez70 500ml s raspršivačem – dezinfekcija prostora2,403,00
 – (0)Aluminij u prahu 100g19,9524,94
 – (0)Aluminij, lim 50g9,9012,38
 – (0)Aluminijev oksid 100g10,0512,56
 – (0)Amilaza 5g20,1025,13
 – (0)Amilni alkohol 100ml7,959,94
 – (0)Amonij karbonat 250g9,9012,38
 – (0)Amonij nitrat 250g6,908,63
 – (0)Amonij sulfat, 10% otopina 50ml3,003,75
 – (0)Amonijak, 25% otopina 250ml7,058,81
 – (0)Amonijak, 3% otopina 250ml4,055,06
 – (0)Amonijev dikromat 100g24,9031,13
 – (0)Amonijev klorid 250g9,0011,25
 – (0)Amonijev sulfat 250g10,0512,56
 – (0)Askorbinska kiselina 100g6,007,50
 – (0)Bakar karbonat, bazični 50g7,959,94
 – (0)Bakar sulfat, 1% otopina 50ml1,952,44
 – (0)Bakar sulfat, 10% otopina 50ml3,003,75
 – (1)Bakar u prahu 50g15,0018,75
 – (0)Bakar, lim 50g9,9012,38
 – (0)Bakar, strugotine 50g6,007,50
 – (0)Bakrov (I) klorid 50g21,0026,25
 – (0)Bakrov (II) klorid dihidrat 100g12,0015,00
 – (0)Bakrov (II) nitrat, trihidrat 100g19,9524,94
 – (0)Bakrov (II) oksid 50g20,1025,13
 – (0)Bakrov (II) sulfat, bezvodni 50g8,1010,13
 – (0)Bakrov (II) sulfat, pentahidrat 250g15,0018,75
 – (0)Barij klorid dihidrat 100g7,959,94
 – (0)Barij klorid, otopina 250ml6,007,50
 – (0)Barijev nitrat 100g9,9012,38
 – (0)Benzin za čišćenje 500ml6,007,50
 – (0)Benzojeva kiselina 100g13,9517,44
 – (0)Borna kiselina 100g6,007,50
 – (0)Bromna voda 100ml15,4519,31
 – (0)Butanol 250ml7,509,38
 – (0)Cink, granule 100g15,0018,75
 – (0)Cink, lim 100g11,2514,06
 – (0)Cink, prah 100g20,4025,50
 – (0)Cinkov klorid 100g12,0015,00
 – (0)Cinkov nitrat 100g7,959,94
 – (0)Cinkov oksid 250g4,956,19
 – (0)Cinkov sulfat heptahidrat 100g7,959,94
 – (0)Cinkov sulfat heptahidrat 250g15,9019,88
 – (0)DezinCare 500ml s raspršivačem – dezinfekcija ruku2,403,00
 – (0)Dietil eter 500ml13,2016,50
 – (0)Diklormetan 250ml12,0015,00
 – (0)Dimetil benzen (Ksilen) 100ml4,055,06
 – (0)Drveni ugljen, granule 100g6,007,50
 – (0)Eozin 25g43,8054,75
 – (0)Etanol, denaturirani 70% 1000ml8,1010,13
 – (0)Etanol, denaturirani 96% 1000ml9,0011,25
 – (0)Fehling I 250ml10,5013,13
 – (0)Fehling II 250ml10,5013,13
 – (0)Fenol 100g15,9019,88
 – (0)Fenolftalein 1% otopina u etanolu 100ml10,0512,56
 – (0)Fenolftalein otopina s kapaljkom 25ml5,106,38
 – (0)Formaldehid 250ml4,956,19
 – (0)Fosfor, crveni 25g15,0018,75
 – (0)Fruktoza 250g14,1017,63
 – (0)Glicerol 100ml6,007,50
 – (0)Glukoza 250g6,007,50
 – (0)Glukoza monohidrat 250g6,007,50
 – (0)Heksan 250ml12,0015,00
 – (0)Imerziono ulje 50ml16,5020,63
 – (1)Indikator papir pH 1-14:1 rola13,1116,39
 – (0)Indikator papir specijalni 6,4 – 8,015,9319,91
 – (0)Izopropanol (2-propanol) 250ml8,1010,13
 – (0)Jod 100g40,0550,06
 – (0)Jodna voda 100ml7,509,38
 – (0)Kalcij, granule 25g25,0531,31
 – (0)Kalcijev hidroksid 100g5,106,38
 – (0)Kalcijev karbid 100g22,5028,13
 – (0)Kalcijev karbonat 250g12,0015,00
 – (0)Kalcijev klorid, 10% s kap. 50ml3,003,75
 – (0)Kalcijev klorid, bezvodni 250g9,9012,38
 – (0)Kalcijev nitrat tartarat, tetrahidrat 500g24,9031,13
 – (0)Kalcijev oksid, grumeni 250g10,0512,56
 – (0)Kalijev bikromat, 10% s kap. 50ml4,055,06
 – (0)Kalijev bromid 100g13,9517,44
 – (0)Kalijev dikromat 100g23,8529,81
 – (0)Kalijev heksacijanoferat (II) 100g4,956,19
 – (0)Kalijev hidrogensulfat 250g7,959,94
 – (0)Kalijev hidroksid 250g11,1013,88
 – (0)Kalijev hidroksid, 10% 250ml6,007,50
 – (0)Kalijev hidroksid, 30% 250ml6,908,63
 – (0)Kalijev jodid 50g22,2027,75
 – (0)Kalijev klorat 100g15,0018,75
 – (0)Kalijev klorid 100g4,956,19
 – (0)Kalijev kromat 100g20,1025,13
 – (0)Kalijev metabisulfit 250g4,055,06
 – (0)Kalijev natrijev tartarat, tetrahidrat 500g24,9031,13
 – (0)Kalijev nitrat 250g11,1013,88
 – (0)Kalijev permanganat 250g12,0015,00
 – (0)Kalijev sulfat 250g13,9517,44
 – (0)Kalijev tiocijanat 100g12,9016,13
 – (0)Kanadski balzam 50ml12,0015,00
 – (0)Karmin 1g12,0015,00
 – (0)Karmin indigo 5g16,5020,63
 – (0)Kloroform 50ml4,956,19
 – (0)Klorovodična kiselina, 10% 250ml6,007,50
 – (0)Klorovodična kiselina, 37% 250ml9,0011,25
 – (0)Kobaltov (II) klorid heksahidrat 50g43,8054,75
 – (0)Kolofonij 100g15,0018,75
 – (0)Kositar (II) klorid, dihidrat 50g19,9524,94
 – (0)Kromsulfatna kiselina 500ml6,007,50
 – (1)Lakmus papir – crveni13,8617,32
 – (1)Lakmus papir – plavi13,8617,32
 – (0)Laneno ulje 100g4,055,06
 – (0)Limunska kiselina 250g8,1010,13
 – (0)Litijev klorid 50g29,8537,31
 – (0)Lugolova otopina s kapaljkom 50ml9,0011,25
 – (0)Magnezij, prah 25g29,8537,31
 – (0)Magnezij, vrpca 5g20,1025,13
 – (0)Magnezijev klorid heksahidrat 250g15,9019,88
 – (0)Magnezijev klorid, 10% s kap. 50ml3,003,75
 – (0)Magnezijev oksid 100g15,9019,88
 – (0)Magnezijev sulfat 250g4,956,19
 – (0)Manganov (II) klorid tetrahidrat 100g12,0015,00
 – (0)Manganov dioksid, prah 50g11,1013,88
 – (0)Maslačna kiselina 100ml6,007,50
 – (0)Maslinovo ulje – rafinirano 100ml6,007,50
 – (0)Metanol 250ml6,007,50
 – (0)Metilensko plavo, otopina 25ml3,003,75
 – (0)Metilensko modrilo 1% 100ml10,0512,56
 – (0)Metilno crvenilo 10g14,1017,63
 – (0)Metilno crvenilo, otopina 25ml3,003,75
 – (0)Metiloranž otopina 100ml10,0512,56
 – (0)Metiloranž otopina s kapaljkom 25ml4,055,06
 – (0)Mliječna kiselina 250ml9,9012,38
 – (0)Mravlja kiselina 250ml7,959,94
 – (0)Naftalen 100g9,9012,38
 – (1)Natrij (u petroleju) 25g16,0520,06
 – (0)Natrijev acetat, bezvodni 250g8,1010,13
 – (0)Natrijev acetat, kristalni 250g6,007,50
 – (0)Natrijev bromid 100g7,959,94
 – (0)Natrijev citrat, dihidrat 250g6,007,50
 – (0)Natrijev disulfit 250g7,959,94
 – (0)Natrijev fosfat dodekahidrat 250g8,1010,13
 – (0)Natrijev hidrogenkarbonat 250g5,106,38
 – (0)Natrijev hidroksid 250g6,007,50
 – (0)Natrijev hidroksid, 10% 250ml6,007,50
 – (0)Natrijev hidroksid, 20% 250ml6,007,50
 – (0)Natrijev hidroksid, 30% s kap. 50ml4,956,19
 – (0)Natrijev karbonat, bezvodni 250g7,959,94
 – (0)Natrijev karbonat, dekahidrat 250g12,0015,00
 – (0)Natrijev klorid 250g6,007,50
 – (0)Natrijev nitrat 250g6,007,50
 – (0)Natrijev oksalat 100g14,1017,63
 – (0)Natrijev sulfat, bezvodni 500g12,0015,00
 – (0)Natrijev tetraborat (Boraks) 250g9,0011,25
 – (0)Natrijev tiosulfat, pentahidrat 250g9,9012,38
 – (0)Nitratna kiselina, 10% 250ml4,956,19
 – (0)Nitratna kiselina, konc. 65% 250ml7,959,94
 – (0)Octena kiselina, 10% 500ml5,106,38
 – (0)Octena kiselina, 80% 250ml6,007,50
 – (0)Octena kiselina, 99,5% 250ml8,1010,13
 – (0)Oksalna kiselina 100g6,007,50
 – (0)Olovo (II) acetat, 5% s kap. 50ml5,106,38
 – (0)Olovo (II) acetat, trihidrat 250g35,4044,25
 – (0)Olovo (II) nitrat 250g20,1025,13
 – (0)Olovo (II) nitrat, 20% 100ml4,956,19
 – (0)Olovo 100g17,8522,31
 – (0)Panaze, enzimi pankreasa9,9012,38
 – (0)Parafin 100g4,055,06
 – (0)Parafinsko ulje 250ml5,106,38
 – (0)Pepsin 5g9,9012,38
 – (0)Petroleter 60-80% 500ml7,959,94
 – (0)Saharoza 250g7,959,94
 – (0)Salicilna kiselina 100g4,956,19
 – (0)Srebrov nitrat 50g79,6599,56
 – (0)Srebrov nitrat, 2% 100ml12,0015,00
 – (0)Sumpor u prahu 250g6,007,50
 – (0)Sumporna kiselina, 10% 250ml6,007,50
 – (0)Sumporna kiselina, 20% (Kipp) 1000ml7,959,94
 – (0)Sumporna kiselina, 96% 250ml6,007,50
 – (0)Sumporna traka 100g6,608,25
 – (0)Škrob topljivi 100g15,9019,88
 – (0)Špirit 1000ml6,007,50
 – (0)Toluen 250ml6,007,50
 – (0)Trommerov reagens 2x100ml12,0015,00
 – (0)Ugljikov disulfit 100ml17,7022,13
 – (0)Urea 100g6,007,50
 – (0)Vodeno staklo 500ml9,0011,25
 – (0)Vodikov peroksid, 3% 250ml6,007,50
 – (0)Vodikov peroksid, 9% 250ml4,055,06
 – (0)Vodikov peroksid, 30% 250ml4,505,63
 – (0)Vodikov peroksid, 35% 250ml5,256,56
 – (0)Voluval NaOH 0,1N9,9012,38
 – (0)Željezna vuna, tehn. 100g7,959,94
 – (0)Željezne strugotine 100g8,1010,13
 – (0)Željezo (II) sulfat, 10% s kap. 50ml6,007,50
 – (0)Željezo (III) klorid heksahidrat 100g15,0018,75
 – (0)Željezo (III) oksid 100g12,0015,00
 – (0)Željezo (sitni čavlići) 100g6,007,50
 – (0)Željezo u prahu 100g9,7512,19
LABORATORIJSKI PRIBOR
Šifra – (Zaliha)NazivVPCMPC (sa PDV)
 – (2)Boca kapalica 10ml0,260,32
 – (0)Boca kapalica 50ml0,280,35
 – (0)Boca kapalica 100ml0,310,39
 – (0)Boca štrcaljka 250ml4,365,45
 – (0)Boca štrcaljka 500ml4,285,35
 – (0)Ceran ploča 135x135mm30,1137,64
 – (0)Ceran ploča 155x155mm31,2039,00
 – (0)Cijev staklena koljeno Ø6x65x65mm2,052,57
 – (0)Cijev staklena koljeno Ø6x70x70mm2,603,25
 – (0)Cijev staklena koljeno Ø6x50x200mm2,693,36
 – (0)Cijev staklena ravna Ø6x70mm1,341,67
 – (0)Cijev staklena ravna Ø6x120mm1,902,38
 – (0)Cijev staklena ravna Ø6x200mm1,792,24
 – (4,5)Crijevo gumeno Ø6/9mm – 1m2,112,63
 – (0)Čaša plastična PP 10ml1,101,38
 – (0)Čaša plastična PP 50ml0,891,11
 – (0)Čaša plastična PP 100ml1,001,25
 – (0)Čaša plastična PP 250ml1,241,55
 – (0)Čaša plastična PP 500ml2,042,55
 – (0)Čaša staklena niska 50ml1,121,40
 – (0)Čaša staklena niska 100ml1,972,46
 – (0)Čaša staklena niska 150ml1,612,01
 – (0)Čaša staklena niska 250ml1,972,46
 – (0)Čaša staklena niska 400ml2,302,87
 – (0)Čaša staklena niska 1000ml5,286,60
 – (0)Čaša staklena visoka 100ml1,021,28
 – (0)Čaša staklena visoka 150ml1,421,77
 – (0)Čaša staklena visoka 250ml1,972,46
 – (0)Čaša staklena visoka 400ml2,413,01
 – (0)Čaša staklena visoka 1000ml4,836,03
 – (4)Čep gumeni 5/9/20mm0,120,15
 – (0)Čep gumeni 8/12/20mm0,150,18
 – (0)Čep gumeni 12,5/16,5/20mm0,200,25
 – (0)Čep gumeni 12,5/16,5/20mm s rupom 3mm0,190,24
 – (0)Čep gumeni 14/18/20mm0,220,27
 – (0)Čep gumeni 17/22/25mm0,390,48
 – (0)Čep gumeni 17/22/25mm s rupom 4mm0,390,48
 – (0)Čep gumeni 21/27/30mm0,700,88
 – (0)Čep gumeni 23/29/30mm0,790,99
 – (0)Čep gumeni 29/35/30mm1,151,44
 – (0)Čep gumeni 31/38/35mm1,491,86
 – (0)Čep gumeni 31/38/35mm s rupom 7mm1,491,86
 – (0)Čep gumeni 31/38/35mm s dvije rupe 7mm1,491,86
 – (0)Čep gumeni 47/55/40mm3,414,27
 – (0)Četka sa čuperkom 10mm1,922,40
 – (0)Četka sa čuperkom 15mm2,132,67
 – (0)Digitalni tester pH – termometar16,1720,21
 – (0)Držač za eze L:250mm kromirani6,337,91
 – (0)Epruveta Ø16x100mm0,150,19
 – (0)Epruveta Ø16x160mm0,270,34
 – (0)Epruveta od teško taljivog stakla Ø16x160mm0,931,16
 – (0)Epruveta od teško taljivog stakla Ø18x180mm1,081,35
 – (0)Epruveta rupičasta Ø16x100mm3,013,77
 – (0)Epruveta rupičasta Ø16x160mm5,386,72
 – (0)Epruveta za odsisavanje Ø16x160mm6,147,68
 – (0)Epruveta Durham Ø6x40mm0,220,27
 – (0)Eza 0,5mm, 35mm d:4mm0,991,23
 – (0)Filter papir naborani 580x580mm0,420,52
 – (0)Gumica za kapaljku 2ml0,700,88
 – (0)Hladilo Liebig plašt 250mm47,3059,13
 – (0)Igla preparativna 140mm šiljati vrh1,181,47
 – (1)Indikator papir pH 1-14:1 rola13,1116,39
 – (0)Indikator papir specijalni 6,4 – 8,015,9319,91
 – (0)Kada plastična ABS 25×35/4cm14,5518,19
 – (0)Kapaljka bez pumpice 15cm0,540,67
 – (0)Kapaljka bez pumpice 20cm1,221,52
 – (0)Klema okrugla/okrugla 15mm17,3521,68
 – (0)Klema okrugla/okrugla 30mm plastificirana18,4823,10
 – (0)Klema okrugla/okrugla 40mm14,3217,90
 – (0)Klema okrugla/okrugla 70mm20,4925,62
 – (0)Kliješta laboratorijska 200mm8,0210,03
 – (0)Laboratorijska boca sa čepom 50ml3,384,23
 – (0)Laboratorijska boca sa čepom 250ml2,403,00
 – (0)Laboratorijska boca sa čepom 500ml3,153,93
 – (0)Laboratorijska boca sa čepom 1000ml5,086,35
 – (1)Lakmus papir – crveni13,8617,32
 – (1)Lakmus papir – plavi13,8617,32
 – (0)Lijevak stakleni 55mm2,232,78
 – (0)Lijevak stakleni 100mm4,175,21
 – (0)Lijevak za odjeljivanje 100ml22,5828,23
 – (0)Lijevak za odjeljivanje 250ml22,6728,33
 – (0)Menzura 10mL : 0,2mL2,342,92
 – (2)Menzura 25mL : 0,5mL2,503,13
 – (0)Menzura 50mL : 1mL3,924,89
 – (0)Menzura 100ml : 1ml5,867,32
 – (0)Menzura 250ml : 2ml6,918,64
 – (0)Menzura 500ml : 5ml10,9213,65
 – (0)Menzura 1000ml : 10ml17,7122,14
 – (0)Menzura plastična 10ml3,113,89
 – (0)Menzura plastična 100ml3,774,72
 – (0)Menzura plastična 250ml6,237,79
 – (0)Mrežica s keramičkim uloškom 16x16cm4,896,11
 – (0)Mrežica s keramičkim uloškom 20x20cm5,316,64
 – (0)Mufa dvostruka d: 16mm7,249,05
 – (0)Naočale zaštitne3,944,93
 – (0)Papir Bijela vrpca 125mm, 1/10023,3929,24
 – (0)Petrijeva zdjelica 60x15mm0,871,09
 – (0)Petrijeva zdjelica 100x20mm1,381,73
 – (0)Petrijeva zdjelica 120x20mm1,672,09
 – (0)Petrijeva zdjelica 150x20mm2,503,12
 – (0)Petrijeva zdjelica PVC – 20 kom 90mm2,262,82
 – (0)Pinceta ravna šiljati vrh 145mm2,693,36
 – (0)Pinceta ravna tupi vrh 145mm2,843,55
 – (0)Pipeta graduirana 5mL:0,05mL1,111,38
 – (0)Pipeta graduirana 10mL:0,1mL1,261,57
 – (0)Pipeta graduirana 25mL:0,1mL2,132,67
 – (0)Pladanj PVC 45x35x8cm-8L11,6714,59
 – (0)Plamenik Bunsen bez kartuše39,5049,37
 – (0)Plinska kartuša2,032,53
 – (0)Pokrovno staklo 18×18/2003,454,31
 – (0)Pokrovno staklo 20×20/2005,566,95
 – (0)Pokrovno staklo 22×22/1001,571,96
 – (0)Povećalo 3x d:75mm5,977,46
 – (0)Predmetno staklo 26×76/502,523,16
 – (0)Propipeta s tri ventila4,866,07
 – (0)Prsten za stativ d:115mm L:125mm bez mufe11,9514,93
 – (2)Prsten za stativ d:115mm L:125mm s mufom14,9318,66
 – (0)Prsten za stativ d:50mm L:160mm bez mufe12,3815,47
 – (0)Prsten za stativ d:50mm L:120mm s mufom12,5615,69
 – (0)Satno staklo 60mm0,690,86
 – (0)Satno staklo 70mm0,951,18
 – (0)Satno staklo 100mm1,111,38
 – (0)Skalpel 150mm zaobljeni4,705,88
 – (0)Stalak za ceran ploču 155x155mm51,8464,80
 – (0)Stalak za epruvete plastični 16mm/605,787,22
 – (0)Stalak za sušenje epruveta plastični 16mm/1011,0713,84
 – (0)Stativ s pločom 250x150mm, šipka 12/750mm35,8844,85
 – (0)Stijen (fitilj) za špiritnu lampicu0,901,12
 – (0)Škare 140mm tupo/šiljate3,584,47
 – (0)Špatula 150mm dvostruka metalna2,332,91
 – (0)Špatula 180mm dvostruka metalna3,254,07
 – (0)Špatula 180mm dvostruka plastična0,851,06
 – (0)Špiritna lampica metalna28,0135,01
 – (0)Špiritna lampica staklena22,2227,78
 – (48)Šprica PVC 10ml0,060,08
 – (31)Šprica PVC 20ml0,110,13
 – (0)Štapić stakleni 5x250mm0,700,88
 – (0)Štapić stakleni 6x200mm0,610,76
 – (0)Štipaljka drvena do 20mm1,301,62
 – (0)Tarionik porculanski glazirani 83/50 mm – 110 ml11,3914,24
 – (0)Termometar -10/+50:1 C alkohol5,406,75
 – (0)Termometar -10/+110:1 C alkohol5,416,77
 – (0)Termometar -10/+150:1 C alkohol24,1730,21
 – (0)Termometar -10/+250:1 C alkohol27,7134,64
 – (0)Tikvica Erlenmayer šg 50ml2,132,66
 – (0)Tikvica Erlenmayer šg 100ml2,443,05
 – (0)Tikvica Erlenmayer šg 250ml2,813,51
 – (0)Tikvica Erlenmayer šg 500ml3,003,75
 – (0)Tikvica Erlenmayer ug 100ml2,252,82
 – (0)Tikvica Erlenmayer ug 250ml2,202,75
 – (0)Tikvica Erlenmayer ug 500ml2,623,27
 – (0)Tikvica odmjerna 100ml4,595,74
 – (0)Tikvica odmjerna 250ml5,747,17
 – (0)Tikvica okrugla 100ml4,565,70
 – (1)Tikvica sa ravnim dnom 100ml5,556,94
 – (0)Tikvica sa ravnim dnom 250ml6,408,00
 – (0)Tikvica sa ravnim dnom 500ml16,7520,93
 – (0)Tikvica za destilaciju 250ml19,7224,65
 – (0)Tronog 120/220mm10,5213,15
 – (0)Tučak porculanski glazirani 103x26mm4,035,04
 – (0)Tučak porculanski glazirani 115x24mm5,607,00
 – (0)Tučak porculanski glazirani 135x37mm5,016,26
 – (0)U – cijev 16x160mm bez čepa s olivom8,3110,39
 – (0)Vaga digitalna 0,01g / 600g150,05187,57
 – (2)Vaga digitalna 0,1g / 500g58,1072,63
 – (0)Vaga digitalna 1g / 5,2kg56,1870,22
 – (0)Zdjelica porculanska 77x33mm, 60ml6,508,12
 – (0)Zdjelica porculanska 142x46mm, 325ml11,5214,40
 – (0)Žlica-špatula 180mm plastična0,760,95
 – (0)Žlica 150mm dvostruka metalna7,559,44
 – (0)Žlica 180mm dvostruka metalna8,4210,52
MODELI
 
Šifra – (Zaliha)NazivVPCMPC (sa PDV)
W19701 – (1)
Anorgansko-organski set, nastavnički85,54106,93
106 atoma, 86 veza
W19722 – (1)
Anorgansko-organski set, učenički44,4955,61
51 atom, 38 veza
W19700 – (1)
Organski set nastavnički77,2196,51
111 atoma, 140 veza
W19721 – (1)
Organski set učenički44,4955,61
50 atoma, 64 veze
KOMPLETI PRIBORA I KEMIKALIJA
 
Šifra – (Zaliha)NazivVPCMPC (sa PDV)
202002 – (0)Pribor KEMIJA za osnovnu školu349,22436,53
202004 – (0)Kemikalije za osnovnu školu664,28830,35
202005 – (0)Pribor KEMIJA za srednju školu419,74524,68
202006 – (0)Kemikalije za srednju školu528,24660,30
ELEKTROLIZA
 
Šifra – (Zaliha)NazivVPCMPC (sa PDV)
DA102001 – (1) Elektrolizator s izmjenjivim elektrodama65,2581,56
Plastični spremnik Ø100mm, H 80mm, stabilna plastična podloga Ø140 mm, sigurnosne utičnice “banane” 4 mm, uključene kopče za krokodilke, Dimenzije: Ø140x155mm, 4 elektrode na gumenim čepovima: nikal, željezo, ugljen i bakar, dimenzije: Ø7x50mm, (minimalna narudžba: 5 kom)
DA102006 – (0) Elektrolizator s nikalnim elektrodama37,8047,25
Plastični spremnik Ø100mm, H 80mm, stabilna plastična podloga Ø140 mm, sigurnosne utičnice “banane” 4 mm, Dimenzije: Ø140x155mm, 1 par elektroda na gumenom čepu: nikal, dimenzije: Ø2x50mm, (minimalna narudžba: 5 kom)
DA102007 – (0) Elektrolizator s elektrodama od platine61,2076,50
Plastični spremnik Ø100mm, H 80mm, stabilna plastična podloga Ø140 mm, sigurnosne utičnice “banane” 4 mm, Dimenzije: Ø140x155mm, 1 par elektroda na gumenom čepu: platina, dimenzije: Ø7x50mm, (minimalna narudžba: 5 kom)
DA102010 – (0) Elektrolizator s ugljenim elektrodama37,9547,44
Plastični spremnik Ø100mm, H 80mm, stabilna plastična podloga Ø140 mm, sigurnosne utičnice “banane” 4 mm, Dimenzije: Ø140x155mm, 1 par elektroda na gumenom čepu: ugljen, dimenzije: Ø7x50mm, (minimalna narudžba: 5 kom)
DA102008 – (0) Čep sa dvije elektrode od nikla18,4523,06
1 par elektroda na gumenom čepu: nikal, dimenzije: Ø2x50mm, (minimalna narudžba: 5 kom)
DA102009 – (0) Čep sa dvije elektrode od platine51,7564,69
1 par elektroda na gumenom čepu: platina, (minimalna narudžba: 5 kom)
DA102013 – (0) Čep sa dvije elektrode od bakra21,9027,38
1 par elektroda na gumenom čepu: bakar, dimenzije: Ø7x50mm, (minimalna narudžba: 5 kom)
DA102016 – (0) Čep sa dvije ugljene elektrode21,9027,38
1 par elektroda na gumenom čepu: ugljen, dimenzije: Ø7x50mm, (minimalna narudžba: 5 kom)
DA102019 – (0) Čep sa dvije željezne elektrode16,3520,44
1 par elektroda na gumenom čepu: željezo, dimenzije: Ø7x50mm, (minimalna narudžba: 5 kom)
DA102020 – (0) Nosač za elektrolizator17,1021,38
Plastična potpora – 2 mjesta Ø20 mm za mjerne cijevi, bočni oslonac za stavljanje u spremnik Dimenzije: 110x30mm, (minimalna narudžba: 10 kom)