MATEMATIKA

Matematika

AKCIJSKA PRODAJA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (1) Modeli geometrijskih tijela s poklopcem (6 kom) 33,71 (253,99 kn) 35,40

 

GEOMETRIJSKI PRIBOR
 
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
1220 / (0) Trokut za školsku ploču 45° 16,06 (121,00 kn) 20,08
drveni
1221 / (0) Trokut za školsku ploču 60° 16,06 (121,00 kn) 20,08
drveni
1232 / (0) Trokut za školsku ploču 45° 19,78 (149,03 kn) 24,73
drveni + magnet
2959 / (0) Trokut za školsku ploču 60° 19,78 (149,03 kn) 24,73
drveni + magnet
3732 / (0) Šestar za školsku ploču 30,39 (228,97 kn) 37,99
drveni + 3 vakuma
2234 / (0) Šestar za školsku ploču 34,38 (259,04 kn) 42,98
drveni + 3 magneta
691 / (0) Kutomjer za školsku ploču 16,06 (121,00 kn) 20,08
drveni
2977 / (0) Kutomjer za školsku ploču 19,78 (149,03 kn) 24,73
drveni + magnet
1031 / (0) Ravnalo za školsku ploču 13,94 (105,03 kn) 17,43
drveno
1317 / (0) Ravnalo za školsku ploču 18,05 (136,00 kn) 22,56
drveno + magnet
9091 / (0)ormaric_za_geo_pribor Ormarić za geometrijski pribor 101,00 (760,98 kn) 126,25
50x110x13 cm (bez pribora)
GEOMETRIJSKA TIJELA
 
Šifra / Zaliha Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
756 / (1)

 

Modeli geometrijskih tijela drveni 61,05 (459,98 kn) 76,31
7/1, visina 140mm: kvadar, 3-strana prizma, valjak, piramida, stožac; visina 75mm: kocka, kugla
2626 / (0)

 

Modeli geometrijskih tijela drveni 47,78 (360,00 kn) 59,73
5/1, visina 140mm: kvadar, valjak, piramida; visina 75mm: kocka, kugla
2907 / (0) Modeli geometrijskih tijela žičani 95,24 (717,59 kn) 119,05
7/1, visina 300mm: kvadar, visina 285mm:prizma, visina 270mm: valjak, visina 260mm: stožac, piramida; visina 190mm: kocka, promjer 185mm: kugla
241/SA / (0) Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena 212,36 (1.600,03 kn) 265,45
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK / (0) Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu 199,08 (1,499,97 kn) 248,85
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK 10 / (0) Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu 134,71 (1.014,97 kn) 168,39
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla; visina 100mm: kocka
11/SA / (0) Modeli Platonovih tijela 79,56 (599,44 kn) 99,45
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
11/SK / (0) Modeli Platonovih tijela u kovčegu 98,55 (742,52 kn) 123,19
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
240/SA / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela 149,98 (1.130,02 kn) 187,48
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SK / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u kovčegu 149,31 (1.124,98 kn) 188,64
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SB / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama 212,36 (1.600,03 kn) 265,45
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SBK / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama u kovčegu 199,08 (1.499,97 kn) 248,85
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
300 / (0) Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 172,27 (1.297,97 kn) 215,34
5 kom – visina 150mm: stožac, valjak, kvadratna piramida; visina 100mm: kubični decimetar, kocka
302 / (0) Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 196,50 (1.480,53 kn) 245,63
5 kom – visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak; visina 100mm: kocka; visina 200mm: pravokutna prizma, piramida
303 / (0) Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 300,37 (2.263,14 kn) 375,46
9 kom – visina 100mm: kocka, kvadratna piramida, kvadratna prizma; visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak, tetraedar, 6-strana piramida; visina 200mm: pravokutna prizma, 4-strana piramida
304 / (0) Modeli Platonovih tijela s mrežama u kovčegu 188,33 (1.418,97 kn) 235,41
5 kom – kocka, oktaedar, tetraedar, ikosaedar i dodekaedar
17/SK / (0) Modeli prizmi u kovčegu 185,50 (1.397,65 kn) 231,88

6 kom – visina 200mm:

3-, 4-, 5-, 6-strane prizme

245/SA / (0) Modeli geometrijskih tijela s presjecima 165,12 (1.244,10 kn) 206,40

6 kom – visina 200mm:

pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak

245/SK / (0) Modeli geometrijskih tijela s presjecima u kovčegu 173,54 (1.307,54 kn) 216,93

6 kom – visina 200mm:

pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak

900/SA / (0) Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima 231,41 (1.743,56 kn)

289,26

8 kom – visina 150mm:

2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida

900/SK / (0) Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima u kovčegu 242,35 (1.825,99 kn) 302,94

8 kom – visina 150mm:

2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida

MODELI
 
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
36/N / (0)Model kubičnog decimetra Model kubičnog decimetra 34,40 (259,19 kn) 43,00
kocka koja se sastoji od: 9 kvadrata, 9 štapića i 10 kockica, stranice: 100mm
4 / (0)MODEL POVRŠINE KRUGA Model površine kruga 63,60 (479,19 kn) 79,50
izračunavanje površine kruga
37 / (0) Model kuba binoma 76,42 (575,79 kn) 95,53
Kocka s prikazom formule (a + b)´3, stranice: 100mm
626 / (0) Model trokuta s promjenjivim kutovima 88,93 (670,04 kn) 111,16
demonstracijski model za zbroj kuteva u trokutu
WM01 / (0) Model trigonometrijskih funkcija   na upit
sin, cos, tan, cot
2356 / (1)TRIGONOMETAR Trigonometar 9,08 (68,41 kn) 11,35
216×216 mm
2733 / (0) Geometrijski likovi PVC 17,16 (129,29 kn) 21,45
 
4088 / (0)matematika Brojevna crta magnetna 38,22 (287,97 kn) 47,78
-10 / +10