MATEMATIKA

Matematika

AKCIJSKA PRODAJA
Šifra – (Zaliha)NazivVPCMPC (sa PDV)
 245SA – (1) Modeli geometrijskih tijela s poklopcem (6 kom)33,7135,40
GEOMETRIJSKI PRIBOR
 
Šifra – (Zaliha)NazivVPCMPC (sa PDV)
1220 – (0) Trokut za školsku ploču 45°17,9122,39
drveni
1221 – (0) Trokut za školsku ploču 60°17,9122,39
drveni
1232 – (0) Trokut za školsku ploču 45°24,2830,35
drveni + magnet
2959 – (0) Trokut za školsku ploču 60°24,2830,35
drveni + magnet
3732 – (0) Šestar za školsku ploču32,2440,30
drveni + 3 vakuma
2234 – (0) Šestar za školsku ploču36,8246,03
drveni + 3 magneta
691 – (0) Kutomjer za školsku ploču17,9122,39
drveni
2977 – (0) Kutomjer za školsku ploču24,2830,35
drveni + magnet
1031 – (0) Ravnalo za školsku ploču15,9219,90
drveno
1317 – (0) Ravnalo za školsku ploču22,2927,86
drveno + magnet
9091 – (0)ormaric_za_geo_priborOrmarić za geometrijski pribor107,00133,75
50x110x13 cm (bez pribora)
GEOMETRIJSKA TIJELA
 
Šifra – ZalihaNazivVPCMPC (sa PDV)
756 – (1)

 

Modeli geometrijskih tijela drveni61,0576,31
7/1, visina 140mm: kvadar, 3-strana prizma, valjak, piramida, stožac; visina 75mm: kocka, kugla
2626 – (0)

 

Modeli geometrijskih tijela drveni47,7859,73
5/1, visina 140mm: kvadar, valjak, piramida; visina 75mm: kocka, kugla
2907 – (0)Modeli geometrijskih tijela žičani95,24119,05
7/1, visina 300mm: kvadar, visina 285mm:prizma, visina 270mm: valjak, visina 260mm: stožac, piramida; visina 190mm: kocka, promjer 185mm: kugla
241/SA – (0)Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena177,50221,88
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK – (0)Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu192,50240,63
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK 10 – (0)Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu130,50163,13
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla; visina 100mm: kocka
11/SA – (0)Modeli Platonovih tijela69,0086,25
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
11/SK – (0)Modeli Platonovih tijela u kovčegu89,50111,88
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
240/SA – (0)Modeli zatvorenih geometrijskih tijela125,00156,25
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SK – (0)Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u kovčegu144,50180,63
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SB – (0)Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama179,00223,75
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SBK – (0)Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama u kovčegu194,00242,50
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
300 – (0)Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu161,00201,25
5 kom – visina 150mm: stožac, valjak, kvadratna piramida; visina 100mm: kubični decimetar, kocka
302 – (0)Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu196,50245,63
5 kom – visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak; visina 100mm: kocka; visina 200mm: pravokutna prizma, piramida
303 – (0)Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu309,50386,88
9 kom – visina 100mm: kocka, kvadratna piramida, kvadratna prizma; visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak, tetraedar, 6-strana piramida; visina 200mm: pravokutna prizma, 4-strana piramida
304 – (0)Modeli Platonovih tijela s mrežama u kovčegu177,50221,88
5 kom – kocka, oktaedar, tetraedar, ikosaedar i dodekaedar
17/SK – (0)Modeli prizmi u kovčegu185,50231,88
6 kom – visina 200mm: 3-, 4-, 5-, 6- strane prizme
245/SA – (0)Modeli geometrijskih tijela s presjecima165,00206,25
6 kom – visina 200mm: pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak
245/SK – (0)Modeli geometrijskih tijela s presjecima u kovčegu179,00223,75
6 kom – visina 200mm: pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak
900/SA – (0)Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima234,00 292,50
8 kom – visina 150mm: 2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida
900/SK – (0)Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima u kovčegu256,00320,00
8 kom – visina 150mm:2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida
MODELI
 
Šifra – (Zaliha)NazivVPCMPC (sa PDV)
36/N – (0)Model kubičnog decimetraModel kubičnog decimetra34,4043,00
kocka koja se sastoji od: 9 kvadrata, 9 štapića i 10 kockica, stranice: 100mm
4 – (0)MODEL POVRŠINE KRUGAModel površine kruga63,6079,50
izračunavanje površine kruga
37 – (0)Model kuba binoma76,4295,53
Kocka s prikazom formule (a + b)´3, stranice: 100mm
626 – (0)Model trokuta s promjenjivim kutovima88,93111,16
demonstracijski model za zbroj kuteva u trokutu
WM01 – (0)Model trigonometrijskih funkcija na upit
sin, cos, tan, cot
2356 – (1)TRIGONOMETARTrigonometar9,0811,35
216×216 mm
2733 – (0)Geometrijski likovi PVC17,1621,45
 
4088 – (0)matematikaBrojevna crta magnetna38,2247,78
-10 / +10