MATEMATIKA

GEOMETRIJSKI PRIBOR
Šifra Naziv VPC – kn (€) MPC – kn (sa PDV)
1220 TROKUT 45 Trokut za školsku ploču 45° 121,00 (16,06 €) 151,25
drveni
1221 TROKUT 60 Trokut za školsku ploču 60° 121,00 (16,06 €) 151,25
drveni
1232 TROKUT 45 Trokut za školsku ploču 45° 149,00 (19,78 €) 186,25
drveni + magnet
2959 TROKUT 60 Trokut za školsku ploču 60° 149,00 (19,78 €) 186,25
drveni + magnet
3732 ŠESTAR ZA ŠK.PL.drven.3 vakuma Šestar za školsku ploču 229,00 (30,39 €) 286,25
drveni + 3 vakuma
2234  Šestar za školsku ploču 259,00 (34,38 €) 323,75
drveni + 3 magneta
691 KUTOMJER (1) Kutomjer za školsku ploču 121,00 (16,06 €) 112,50
drveni
2977 KUTOMJER (1) Kutomjer za školsku ploču 149,00 (19,78 €) 137,50
drveni + magnet
1031 RAVNALO DRVENO Ravnalo za školsku ploču 105,00 (13,94 €) 131,25
drveno
1317 RAVNALO DRVENO Ravnalo za školsku ploču 136,00 (18,05 €) 170,00
drveno + magnet
9091ormaric_za_geo_pribor Ormarić za geometrijski pribor 760,00 (100,87 €) 950,00
50x110x13 cm (bez pribora)
GEOMETRIJSKA TIJELA
Šifra / Zaliha Naziv VPC – kn (€) MPC – kn (sa PDV)
756 / (1)

Modeli geometrijskih tijela drveni 460,00 (61,05 €) 575,00
7/1, visina 140mm: kvadar, 3-strana prizma, valjak, piramida, stožac; visina 75mm: kocka, kugla
2626 / (0)

Modeli geometrijskih tijela drveni 360,00 (47,78 €) 450,00
5/1, visina 140mm: kvadar, valjak, piramida; visina 75mm: kocka, kugla
2907 / (0) Modeli geometrijskih tijela žičani 717,60 (95,24 €) 897,00
7/1, visina 300mm: kvadar, visina 285mm:prizma, visina 270mm: valjak, visina 260mm: stožac, piramida; visina 190mm: kocka, promjer 185mm: kugla
241/SA / (0) Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena 1.290,00 (171,21 €) 1.612,50
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK / (0) Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu 1.380,00 (183,16 €) 1.725,00
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK 10 / (0) Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu 990,00 (131,40 €) 1.237,50
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla; visina 100mm: kocka
11/SA / (0) Modeli Platonovih tijela 545,00 (72,33 €) 681,25
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
11/SK / (0) Modeli Platonovih tijela u kovčegu 675,00 (89,59 €) 843,75
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
240/SA / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela 955,00 (126,75 €) 1.193,75
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SK / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u kovčegu 1.080,00 (143,34 €) 1.350,00
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SB / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama 1.295,00 (171,88 €) 1.618,75
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SBK / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama u kovčegu 1.390,00 (184,48 €) 1.737,50
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
300 / (0) Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 1.180,00 (156,61 €) 1.475,00
5 kom – visina 150mm: stožac, valjak, kvadratna piramida; visina 100mm: kubični decimetar, kocka
302 / (0) Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 1.405,00 (186,48 €) 1.756,25
5 kom – visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak; visina 100mm: kocka; visina 200mm: pravokutna prizma, piramida
303 / (0) Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 1.900,00 (252,17 €) 2.375,00
9 kom – visina 100mm: kocka, kvadratna piramida, kvadratna prizma; visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak, tetraedar, 6-strana piramida; visina 200mm: pravokutna prizma, 4-strana piramida
304 / (0) Modeli Platonovih tijela s mrežama u kovčegu 1.290,00 (171,21 €) 1.612,50
5 kom – kocka, oktaedar, tetraedar, ikosaedar i dodekaedar
17/SK / (0) Modeli prizmi u kovčegu 1.340,00 (177,85 €) 1.675,00
6 kom – visina 200mm: 3-, 4-, 5-, 6-strane prizme
245/SA / (0) Modeli geometrijskih tijela s presjecima 1.210,00 (160,59 €) 1.512,50
6 kom – visina 200mm: pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak
245/SK / (0) Modeli geometrijskih tijela s presjecima u kovčegu 1.295,00 (171,88 €) 1.618,75
6 kom – visina 200mm: pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak
900/SA / (0) Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima 1.585,00 (210,37 €) 1.981,25
8 kom – visina 150mm: 2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida
900/SK / (0) Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima u kovčegu 1.660,00 (220,32 €) 2.075,00
8 kom – visina 150mm: 2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida
MODELI
Šifra Naziv VPC – kn (€) MPC – kn (sa PDV)
36/N Model kubičnog decimetra Model kubičnog decimetra 259,20 (34,40 €) 324,00
kocka koja se sastoji od: 9 kvadrata, 9 štapića i 10 kockica, stranice: 100mm
MODEL POVRŠINE KRUGA Model površine kruga 479,22 (63,60 €) 599,03
izračunavanje površine kruga
37  Model kuba binoma 575,84 (76,43 €) 719,80
Kocka s prikazom formule (a + b)´3, stranice: 100mm
626  Model trokuta s promjenjivim kutovima 670,02 (88,93 €) 837,53
demonstracijski model za zbroj kuteva u trokutu
WM01  Model trigonometrijskih funkcija 1.205,00 (159,93 €) 1.506,25
sin, cos, tan, cot
2356 TRIGONOMETAR Trigonometar 68,40 (9,08 €) 85,50
216×216 mm
2733  Geometrijski likovi PVC 130,00 (17,25 €) 162,50
4088  Brojevna crta magnetna 253,00 (33,58 €) 316,25
-10 / +10