MATEMATIKA

GEOMETRIJSKI PRIBOR
Šifra Naziv VPC MPC
1220 TROKUT 45 Trokut za školsku ploču 45° 90,00 112,50
drveni
1221 TROKUT 60 Trokut za školsku ploču 60° 90,00 112,50
drveni
1232 TROKUT 45 Trokut za školsku ploču 45° 110,00 137,50
drveni + magnet
2959 TROKUT 60 Trokut za školsku ploču 60° 110,00 137,50
drveni + magnet
3732 ŠESTAR ZA ŠK.PL.drven.3 vakuma Šestar za školsku ploču 225,00 281,25
drveni + 3 vakuma
2234  Šestar za školsku ploču 247,50 309,38
drveni + 3 magneta
691 KUTOMJER (1) Kutomjer za školsku ploču 90,00 112,50
drveni
2977 KUTOMJER (1) Kutomjer za školsku ploču 110,00 137,50
drveni + magnet
1031 RAVNALO DRVENO Ravnalo za školsku ploču 85,00 106,25
drveno
1317 RAVNALO DRVENO Ravnalo za školsku ploču 104,72 130,90
drveno + magnet
9091ormaric_za_geo_pribor Ormarić za geometrijski pribor 630,00 787,50
50x110x13 cm (bez pribora)

 

GEOMETRIJSKA TIJELA
Šifra / Zaliha Naziv VPC MPC
756 / (1)

Modeli geometrijskih tijela drveni 400,00 500,00
7/1, visina 140mm: kvadar, 3-strana prizma, valjak, piramida, stožac; visina 75mm: kocka, kugla
2626 / (0)

Modeli geometrijskih tijela drveni 300,00 375,00
5/1, visina 140mm: kvadar, valjak, piramida; visina 75mm: kocka, kugla
2907 / (0) Modeli geometrijskih tijela žičani 717,60 897,00
7/1, visina 300mm: kvadar, visina 285mm:prizma, visina 270mm: valjak, visina 260mm: stožac, piramida; visina 190mm: kocka, promjer 185mm: kugla
241/SA / (0) Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena 1.290,00 1.612,50
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK / (0) Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu 1.380,00 1.725,00
14 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; visina 100mm: kocka, piramida; promjer 100mm: kugla; visina 60mm: polukugla, stožac, valjak
241/SK 10 / (0) Modeli geometrijskih tijela za mjerenje volumena u kovčegu 990,00 1.237,50
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 8-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla; visina 100mm: kocka
11/SA / (0) Modeli Platonovih tijela 545,00 681,25
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
11/SK / (0) Modeli Platonovih tijela u kovčegu 675,00 843,75
5 kom – kocka 100mm, oktaedar 100mm, tetraedar 150mm, ikosaedar 60mm, dodekaedar 45mm
240/SA / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela 955,00 1.193,75
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SK / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u kovčegu 1.080,00 1.350,00
10 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SB / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama 1.295,00 1.618,75
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
240/SBK / (0) Modeli zatvorenih geometrijskih tijela u bojama u kovčegu 1.390,00 1.737,50
9 kom – visina 150mm: 3-strana prizma + piramida, 4-strana prizma + piramida, 6-strana prizma + piramida, stožac, valjak; promjer 100mm: kugla
300 / (0) Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 1.180,00 1.475,00
5 kom – visina 150mm: stožac, valjak, kvadratna piramida; visina 100mm: kubični decimetar, kocka
302 / (0) Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 1.405,00 1.756,25
5 kom – visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak; visina 100mm: kocka; visina 200mm: pravokutna prizma, piramida
303 / (0) Modeli geometrijskih tijela s mrežama u kovčegu 1.900,00 2.375,00
9 kom – visina 100mm: kocka, kvadratna piramida, kvadratna prizma; visina 120mm: stožac; visina 150mm: valjak, tetraedar, 6-strana piramida; visina 200mm: pravokutna prizma, 4-strana piramida
304 / (0) Modeli Platonovih tijela s mrežama u kovčegu 1.290,00 1.612,50
5 kom – kocka, oktaedar, tetraedar, ikosaedar i dodekaedar
17/SK / (0) Modeli prizmi u kovčegu 1.340,00 1.675,00
6 kom – visina 200mm: 3-, 4-, 5-, 6-strane prizme
245/SA / (0) Modeli geometrijskih tijela s presjecima 1.210,00 1.512,50
6 kom – visina 200mm: pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak
245/SK / (0) Modeli geometrijskih tijela s presjecima u kovčegu 1.295,00 1.618,75
6 kom – visina 200mm: pravokutna prizma, 3-strana prizma, kvadratna prizma; visina 100m: 4-strana piramida, stožac, valjak
900/SA / (0) Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima 1.585,00 1.981,25
8 kom – visina 150mm: 2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida
900/SK / (0) Modeli geometrijskih tijela s pomičnim presjecima u kovčegu 1.660,00 2.075,00
8 kom – visina 150mm: 2x kvadratna prizma, 3-strana prizma, 5-strana prizma, 6-strana prizma, 6-strana piramida; visina 170m: 5-strana piramida

 

MODELI
Šifra Naziv VPC MPC
36/N Model kubičnog decimetra Model kubičnog decimetra 259,20 324,00
kocka koja se sastoji od: 9 kvadrata, 9 štapića i 10 kockica, stranice: 100mm
MODEL POVRŠINE KRUGA Model površine kruga 479,22 599,03
izračunavanje površine kruga
37  Model kuba binoma 575,84 719,80
Kocka s prikazom formule (a + b)´3, stranice: 100mm
626  Model trokuta s promjenjivim kutovima 670,02 837,53
demonstracijski model za zbroj kuteva u trokutu
WM01  Model trigonometrijskih funkcija 1.205,00 1.506,25
sin, cos, tan, cot
2356 TRIGONOMETAR Trigonometar 68,40 85,50
216×216 mm
2733  Geometrijski likovi PVC 149,50 186,88
4088  Brojevna crta magnetna 253,00 316,25
-10 / +10