OGLASNI ORMARIĆI I REKLAMNI STALCI

OGLASNI ORMARIĆI
Šifra Naziv VPC – kn (€) MPC – kn (sa PDV)
611 Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×75 cm 1.200,00 (159,27 €) 1.500,00
iveral ovir – pozadina pluto
621 Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×75 cm 1.730,00 (229,61 €) 2.162,50
iveral okvir – pozadina email
631 Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×75 cm 1.490,00 (197,76 €) 1.862,50
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
641 Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×75 cm 1.965,00 (260,80 €) 2.456,25
metalni plastificirani ovir – pozadina email
612 Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×100 cm 1.420,00 (188,47 €) 1.775,00
iveral ovir – pozadina pluto
622 Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×100 cm 2.050,00 (272,08 €) 2.562,50
iveral okvir – pozadina email
632 Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×100 cm 1.720,00 (228,28 €) 2.150,00
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
642 Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×100 cm 2.350,00 (311,90 €) 2.937,50
metalni plastificirani ovir – pozadina email
613 Oglasni ormarić s kliznim staklima 120×100 cm 1.705,00 (226,29 €) 2.131,25
iveral ovir – pozadina pluto
623 Oglasni ormarić s kliznim staklima 120×100 cm 2.460,00 (326,50 €) 3.075,00
iveral okvir – pozadina email
633 Oglasni ormarić s kliznim staklima 120×100 cm 2.065,00 (274,07 €) 2.581,25
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
643 Oglasni ormarić s kliznim staklima 120×100 cm 2.820,00 (374,28 €) 3.525,00
metalni plastificirani ovir – pozadina email
614 Oglasni ormarić s kliznim staklima 150×100 cm 2.130,00 (282,70 €) 2.662,50
iveral ovir – pozadina pluto
624 Oglasni ormarić s kliznim staklima 150×100 cm 3.075,00 (408,12 €) 3.843,75
iveral okvir – pozadina email
634 Oglasni ormarić s kliznim staklima 150×100 cm 2.580,00 (342,42 €) 3.225,00
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
644 Oglasni ormarić s kliznim staklima 150×100 cm 3.525,00 (467,85 €) 4.406,25
metalni plastificirani ovir – pozadina email
615 Oglasni ormarić s kliznim staklima 200×100 cm 2.840,00 (376,93 €) 3.550,00
iveral ovir – pozadina pluto
625 Oglasni ormarić s kliznim staklima 200×100 cm 4.100,00 (544,16 €) 5.125,00
iveral okvir – pozadina email
635 Oglasni ormarić s kliznim staklima 200×100 cm 3.440,00 (456,57 €) 4.300,00
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
645 Oglasni ormarić s kliznim staklima 200×100 cm 4.700,00 (623,80 €) 5.875,00
metalni plastificirani ovir – pozadina email
PLOČE ZA ULIČNO OGLAŠAVANJE
Šifra Naziv VPC – kn (€) MPC – kn (sa PDV)
601 EMAIL “A” 50×70 cm 905,00 (120,11 €) 1.131,25
zelena / bijela
602 EMAIL “A” 60×80 cm 1.025,00 (136,04 €) 1.218,25
zelena / bijela