OGLASNI ORMARIĆI I REKLAMNI STALCI

OGLASNI ORMARIĆI
oglasni ormarići
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
611 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×75 cm 160,00 (1.205,52 kn) 200,00
iveral ovir – pozadina pluto
621 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×75 cm 230,00 (1.732,94 kn) 287,50
iveral okvir – pozadina email
631 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×75 cm 198,00 (1.491,83 kn) 247,50
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
641 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×75 cm 261,00 (1.966,50 kn) 326,25
metalni plastificirani ovir – pozadina email
612 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×100 cm 189,00 (1.424,02 kn) 236,25
iveral ovir – pozadina pluto
622 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×100 cm 273,00 (2.056,92 kn) 341,25
iveral okvir – pozadina email
632 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×100 cm 229,00 (1.725,40 kn) 286,25
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
642 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 100×100 cm 312,00 (2.350,76 kn)

390,00

metalni plastificirani ovir – pozadina email
613 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 120×100 cm 227,00 (1.710,33 kn)

283,75

iveral ovir – pozadina pluto
623 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 120×100 cm 327,00 (2.463,78 kn) 408,75
iveral okvir – pozadina email
633 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 120×100 cm 275,00 (2.071,99 kn) 343,75
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
643 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 120×100 cm 375,00 (2.825,44 kn) 468,75
metalni plastificirani ovir – pozadina email
614 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 150×100 cm 283,00 (2.132,26 kn) 353,75
iveral ovir – pozadina pluto
624 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 150×100 cm 409,00 (3.081,61 kn) 511,25
iveral okvir – pozadina email
634 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 150×100 cm 343,00 (2.584,33 kn) 428,75
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
644 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 150×100 cm 468,00 (3.526,15 kn) 585,00
metalni plastificirani ovir – pozadina email
615 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 200×100 cm 377,00 (2.840,51 kn) 471,25
iveral ovir – pozadina pluto
625 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 200×100 cm 545,00 (4.106,30 kn) 681,25
iveral okvir – pozadina email
635 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 200×100 cm 457,00 (3.443,27 kn) 571,25
metalni plastificirani ovir – pozadina pluto
645 (0) Oglasni ormarić s kliznim staklima 200×100 cm 624,00 (4.701,53 kn) 780,00
metalni plastificirani ovir – pozadina email

 

PLOČE ZA ULIČNO OGLAŠAVANJE
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
601 (0) EMAIL “A” 50×70 cm 121,00 (911,67 kn) 151,25
zelena / bijela
602 (0) EMAIL “A” 60×80 cm 137,00 (1.032,23 kn) 171,25
zelena / bijela