POVIJEST

ZIDNE KARTE
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
3-2-49 / (0) rh-kulturno-povijesni-spomenici RH – izbor hrvatskih kulturno-povijesnih spomenika 85,00 (640,43 kn) 89,25
1:500.000, 130×100 cm
3-2-50 / (0) hrvatska-u-doba-kralja-tomislava Hrvatska u doba kralja Tomislava 90,00 (678,11 kn) 94,50
1:500.000, 130×112 cm
3-2-51 / (0) hrvatski-povijesni-zemljovidi Hrvatski povijesni zemljovidi 100,00 (753,45 kn) 105,00
1:2.200.000, 1:3.000.000, 182×120 cm
3-2-52 / (0) prvi-svjetski-rat Prvi svjetski rat 90,00 (678,11 kn) 94,50
1:6.000.000, 107×152 cm
3-2-53 / (0) drugi-svjetski-rat Drugi svjetski rat 90,00 678,11 kn) 94,50
1:5.000.000, 1:20.000.000, 1:1.500.000, 120×160 cm
3-2-54 / (0) seoba-naroda Seoba naroda 90,00 (678,11 kn) 94,50
1:5.000.000, 118×163 cm
3-2-55 / (0) europa-sredinom-18st Europa u 18. stoljeću 90,00 (678,11 kn) 94,50
1:4.000.000, 135×97 cm
3-2-56 / (0) europa-u-prvoj-polovici-19st Europa u prvoj polovici 19.stoljeća (1815.-1849.) 90,00 (678,11 kn) 94,50
1:4.000.000, 1:15.000.000, 1:17.500.000, 137×97 cm
3-2-57 / (0) europa-u-20st Europa u 20. stoljeću 90,00 (678,11 kn) 94,50
1:7.000.000, 168×130 cm
3-2-58 / (0) razvoj-osmanlijskog-carstva Razvoj osmanskog carstva 90,00 (678,11 kn) 94,50
1:5.000.000, 1:1.300.000, 120×150 cm
3-2-59 / (0) grcka-u-starom-vijeku Grčka u starom vijeku 80,00 (602,76 kn) 84,00
1: 1.100.000, 1:6.000.000, 1:8.000.000, 87×115 cm
3-2-60 / (0) razvoj-rimske-drzave Razvoj rimske države 110,00 (828,80 kn) 115,50
1:3.000.000, 185×133 cm