ŠKOLSKE PLOČE I PRIBOR

AKCIJSKA PRODAJA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
 / (5) Polica za zelenu školsku ploču (duljina:120cm) 9,00 (67,81 kn) 9,45
 / (2) Polica za bijelu školsku ploču (duljina:120cm) 9,00 (67,81 kn) 9,45
PLOČE ZA MONTAŽU NA ZID
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
011 / 0181 (0) 80×120 cm 109,00 (821,26 kn) 136,25
zelena / bijela
012 / 0182 (0) 120×120 cm 137,00 (1.032,23 kn) 171,25
zelena / bijela
012A / 0182A (0) 150×120 cm 172,00 (1.295,93 kn) 215,00
zelena / bijela
013 / 0183 (0) 180×120 cm 205,00 (1.544,57 kn) 256,25
zelena / bijela
013A / 0183A (0) 200×120 cm 227,00 (1.710,33 kn) 283,75
zelena / bijela
014 / 0184 (0) 240×120 cm 272,00 (2.049,38 kn) 340,00
zelena / bijela
015 / 0185 (0) 300×120 cm 340,00 (2.561,73 kn) 425,00
zelena / bijela
016 / 0186 (0) 360×120 cm 399,00 (3.006,27 kn) 498,75
zelena / bijela
017 / 0187 (0) 480×120 cm 541,00 (4.076,16 kn) 676,25
zelena / bijela
111 / 1191 (0) 80×100 cm 91,00 (685,64 kn) 113,75
zelena / bijela
112 / 1192 (0) 100×100 cm 107,00 (806,19 kn) 133,75
zelena / bijela
113 / 1193 (0) 120×100 cm 126,00 (949,35 kn) 157,50
zelena / bijela
114 / 1194 (0) 150×100 cm 158,00 (1.190,45 kn) 197,50
zelena / bijela
115 / 1195 (0) 180×100 cm 189,00 (1,424,02 kn) 236,25
zelena / bijela
116 / 1196 (0) 200×100 cm 210,00 (1.582,25 kn) 262,50
zelena / bijela
117 / 1197 (0) 250×100 cm 261,00 (1.966,50 kn) 326,25
zelena / bijela
118 / 1198 (0) 300×100 cm 314,00 (2.365,83 kn) 392,50
zelena / bijela
PLOČE NA STALKU
 
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
0211 / 0212 / 0213 (0) 120×120 cm 356,00 (2.682,28 kn) 445,00
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
0221 / 0222 / 0223 (0) 150×120 cm 411,00 (3.096,68 kn) 513,75
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
0231 / 0232 / 0233 (0) 200×120 cm 504,00 (3.797,39 kn) 630,00
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
0241 / 0242 / 0243 (0) 240×120 cm 579,00 (4.362,48 kn) 723,75
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
1211 / 1212 / 1213 (0) 100×100 cm 301,00 (2.267,88 kn) 376,25
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
1221 / 1222 / 1223 (0) 120×100 cm 334,00 (2.516,52 kn) 417,50
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
1231 / 1232 / 1233 (0) 150×100 cm 385,00 (2.900,78 kn) 481,25
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
1241 / 1242 / 1243 (0) 200×100 cm 469,00 (3.533,68 kn) 586,25
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
PLOČE ZA MONTAŽU NA ZID S PREKLOPOM
 
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
031 (0) 120×120 cm 401,00 (3.021,33 kn) 501,25
s jednim krilom na preklop, zelena
0312 (0) 240×120 cm 496,00 (3.737,11 kn) 620,00
s jednim krilom na preklop, zelena
0331 (0) 360×120 cm 624,00 (4.701,53 kn) 780,00
s jednim krilom na preklop, zelena
0341 (0) 480×120 cm 757,00 (5.703,62 kn) 946,25
s jednim krilom na preklop, zelena
0322 (0) 240×120 cm 718,00 (5.409,77 kn) 897,50
s dva krila na preklop, zelena
0332 (0) 360×120 cm 846,00 (6.374,19 kn) 1.057,50
s dva krila na preklop, zelena
0342 (0) 480×120 cm 980,00 (7.383,81 kn) 1.225,00
s dva krila na preklop, zelena
0333 (0) 360×120 cm 1.069,00 (8.054,38 kn) 1.336,25
s tri krila na preklop, zelena
0343 (0) 480×120 cm 1.204,00 (9.071,54 kn) 1.505,00
s tri krila na preklop, zelena
131 (0) 100×100 cm 283,00 (2.132,26 kn) 353,75
s jednim krilom na preklop, zelena
1312 (0) 200×100 cm 393,00 (2.961,06 kn) 491,25
s jednim krilom na preklop, zelena
1331 (0) 300×100 cm 507,00 (3.819,99 kn) 633,75
s jednim krilom na preklop, zelena
1322 (0) 200×100 cm 563,00 (4.241,92 kn) 703,75
s dva krila na preklop, zelena
1332 (0) 300×100 cm 675,00 (5.085,79 kn) 843,75
s dva krila na preklop, zelena
1333 (0) 300×100 cm 845,00 (6.366,65 kn) 1.056,25
s tri krila na preklop, zelena
PLOČE S KLIZNIM MEHANIZMOM
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
041 / 042 / 045 (0) 240×120 + 120×120 cm 598,00 (4.505,63 kn) 747,50
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
043 / 044 / 046 (0) 360×120 + 120×120 cm 787,00 (5.929,65 kn) 983,75
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
141 / 142 / 145 (0) 200×100 + 100×100 cm 462,00 (3.480,94 kn) 577,50
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
143 / 144 / 146 (0) 300×120 + 120×120 cm 590,00 (4.445,36 kn) 737,50
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
PLOČE NA PODIZANJE S MEĐUSOBNIM BALANSOM
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
051 / 052 (0) 240×120 cm 1.641,00 (12.364,11 kn) 2.051,25
zelena / bijela
151 / 152 (0) 200×100 cm 1.470,00 (11.075,72 kn) 1.837,50
zelena / bijela
CRTOVLJA
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
(0) 120×120 cm 40,00 (301,38 kn) 50,00
crte za 1.razred (4-6-4), ravne crte na razmaku 10cm, kvadratići 10x10cm, glazbeno crtovlje
(0) 240×120 cm 80,00 (602,76 kn) 100,00
crte za 1.razred (4-6-4), ravne crte na razmaku 10cm, kvadratići 10x10cm, glazbeno crtovlje
PLOČE ZA VRTIĆE
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
3011 / 3012 / 3013 (0) Kućica 120×60 cm 314,00 (2.365,83 kn) 392,50
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
3021 / 3022 / 3023 (0) Pokretna ploča 200×60 cm 385,00 (2.900,78 kn) 481,25
zeleno-zelena, zeleno-bijela, bijelo-bijela
321 / 323 (0) Zidna ploča 120×60 cm 82,00 (617,83 kn) 102,50
zelena / bijela
PLOČE ZA UREDE
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € (kn) MPC – € (sa PDV)
43000 / 43001 (0) Mala ploča 30×45 cm 27,00 (203,43 kn) 33,75
zelena / bijela
43010 / 43011 (0) Mala ploča 45×60 cm 40,00 (301,38 kn) 50,00
zelena / bijela
43020 / 43021 (0) Ploča za montažu na zid 60×90 cm 67,00 (504,81 kn) 83,75
zelena / bijela
43030 / 43031 (0) Ploča za montažu na zid 90×120 cm 115,00 (866,47 kn) 143,75
zelena / bijela
451 (0) Ploča za papirni blok FLIPCHART na upit
100×67 cm
453 (0) Blok papira 1/20 na upit
PRIBOR ZA ŠKOLSKE PLOČE
Šifra / (Zaliha) Naziv VPC – € MPC – € (sa PDV)
901 (0) Komplet pribora za bijele ploče 40,00 (301,38 kn) 50,00
9020 (5) Flomasteri – komplet 4 boje 6,00 (45,21 kn) 7,50
crni, crveni, plavi, zeleni
 (3) Tinta za flomastere 25ml 4,50 (33,91 kn) 5,63
crna, crvena, plava ili zelena
903 (1) Magnetni brisač za flomastere 7,00 (52,74 kn) 8,75
904 (0) Ulošci za magnetni brisač 4,00 (30,14 kn) 5,00
10 kom
905 (0) Tekućina za čišćenje bijelih ploča 7,00 (52,74 kn) 8,75
9072 (0) Magneti Ø20 1,50 (11,30 kn) 1,88
6 kom
7073 (0) Magneti Ø30 1,50 (11,30 kn) 1,88
5 kom
9081 (0) Kreda bijela besprašna 1,00 (7,53 kn) 1,25
10 kom
9082 (10) Kreda u boji besprašna 1,50 (11,30 kn) 1,88
10 kom
9083 (0) Spužva obična 2,00 (15,07 kn) 2,50
9085 (0) Spužva za suho brisanje 6,00 (45,21 kn) 7,50
9084 (0) Posuda za spužvu i kredu 4,50 (33,91 kn) 5,63
 (0) Tekućina za čišćenje zelenih ploča 7,00 (52,74 kn) 8,75
830 (0) Pribadače 2,00 (15,07 kn) 2,50
30 kom